Aktuellt

Nordens största laddoperatör Recharge ingår ett nytt samarbete om energitjänster. Företagets laddstationer blir små, batteridrivna kraftverk som ökar stabiliteten i elnätet och minskar behovet av att bygga nytt nät.

“Vi går från att vara en laddoperatör till att bli ett energiföretag”

Håkon Vist, VD Recharge

Med över 550 snabb- och supersnabbladdare fördelade på ungefär 150 platser runt om i landet är Recharge en av Sverige största laddoperatörer. Nu arbetar de för att utnyttja de stora investeringar de har gjort i laddinfrastruktur för att ta en större roll i energiomställningen, samtidigt som de ger en ännu bättre kundupplevelse. Detta ska göras genom att laddstationerna blir till resurser i elnätet som erbjuder stöd till nätbolagen.

“Vi ska inte bara vara en laddoperatör. Vi vill göra våra laddstationer till batteridrivna kraftverk, vilket gör Recharge till ett energiföretag som ger betydande stöd till elnätet. Genom att göra detta uppfyller vi vår ambition att ta samhällsansvar”

Håkon Vist, VD Recharge

Företagen som driver elnät i Sverige står inför massiva investeringar för att möta behovet av elektrifiering i åren framöver. Svenska kraftnät ska investera 32 miljarder kronor under perioden 2024-2026, därefter runt 20 miljarder kronor per år. Till detta kommer investeringarna som ska göras av de ungefär 150 nätbolag som driver de region- och lokalnät som distribuerar strömmen till konsumenterna.

“Genom att göra laddstationerna till resurser i elnätet kan vi bidra till att begränsa behovet av investeringar i nytt nät. Det gynnar alla i hela Sverige”

Håkon Vist, VD Recharge

Recharge och Sparkion samarbetar om energitjänster

Recharge ingår nu ett partnerskap med Sparkion för att realisera de nya planerna. Sparkion ska leverera energihanteringstjänster som behövs för att:

 • Utnyttja energi från batterier installerade vid Recharges laddstationer på platser där nätoperatören inte kan leverera tillräckligt med effekt till kraftfulla laddare.
 • Möjliggöra för Recharge att delta i Svenska kraftnäts marknad för stödtjänster där laddoperatören kan bidra till att stödja det centrala elnätet som drivs av Svenska kraftnät.

Den framgångsrika implementeringen av dessa tjänster kan följas av:

 • Flexibilitetstjänster till lokala nätbolag – vilket innebär att Recharge kan minska strömförbrukningen vid sina laddstationer för att stabilisera lokala elnät.
 • Installation av solpaneler vid laddstationerna. Solenergin kan antingen direkt ladda bilar vid Recharge-stationerna eller lagras i batterier vid laddstationerna för senare användning.

“Sparkion är entusiastiska över att bidra till att Recharge blir en av de första laddoperatörerna någonstans i Europa eller USA med batteridrivna laddstationer som erbjuder stödtjänster till elnätet. Vi ser fram emot att stärka vårt partnerskap under de kommande månaderna.”

Adi Eyal, VD för Sparkion.

Ger fördelar för långt fler än de som kör elbil

Recharge anser att fördelarna med att göra laddstationerna till små kraftverk är många:

 • Det minskar behovet av att bygga ut mer kapacitet i elnätet för laddstationer – detta leder till lägre nätavgifter för elkunderna.
 • Svenska kraftnät får en ny resurs för att skapa stabila frekvenser i sitt nät – detta kommer att stödja användningen av förnybara energikällor, som vind, i systemet.
 • Elbilsförare får tillgång till bättre laddningsnätverk, eftersom laddstationer kan byggas på platser där nätet annars inte kan stödja laddning med hög effekt, så kallad supersnabbladdning.
 • Solpaneler med lokal lagring kommer ytterligare att minska laddstationernas användning av elnätet och också minska behovet av kraftverk för att producera ström till laddstationerna.

Recharge och Sparkion ska först rulla ut sina innovativa lösningar vid utvalda laddstationer i Sverige 2024. Vilka laddstationer som kommer först är ännu inte offentliggjorda.

Om Recharge

Recharge är pionjärer inom elbilsbranschen. Företaget erbjuder ett av världens största och mest använda nätverk av laddstationer, byggt sedan 2011. Recharge driver mer än 4500 laddpunkter på 800 platser över hela Norden. Varje månad laddar Recharge nästan 300 000 elbilar vid sina stationer. Företaget ägs av den brittiska infrastrukturinvesteraren Infracapital.

Om Sparkion

Sparkion ägs av Vontier (NYSE: VNT) och är ledande inom energistyrningslösningar för det som sker bakom strömmätaren, med fokus på infrastruktur för elektrisk fordonsladdning. Sparkions AI-drivna energiplattform möjliggör för ägare av laddstationer, flottoperatörer och företag att optimera energianvändning och förbrukning i realtid, maximera användningen av förnybara energikällor och bli energiresistenta. För mer information, vänligen besök www.sparkion.io.

Kontaktuppgifter

Recharge: Stian Mathisen, chef för koncernkommunikation, myndighetskontakt och hållbarhet: stian.mathisen@rechargeinfra.com 932 49 862

Recharge inviger nu Nordens största laddpark för elbilar vid en McDonald’s-restaurang i Mariestad. Laddparken är med sina 16 supersnabbladdare även en av McDonald’s kraftfullaste globalt. För att fira detta så vill Recharge bjuda alla elbilister som besöker McDonald’s i Mariestad på gratis laddning mellan klockan 11 och 14 nu på lördag den 18 november.

De ny supersnabbladdarna ger 200kW i maximal laddeffekt och blir ett viktigt bidrag till det lokala laddutbudet runt Mariestad. Supersnabbladdning innebär att bilar som Volkswagen ID.4, Polestar 2 eller Audi Etron kan laddas till 80 procent på 30 minuter. Lagom med tid för ett restaurangbesök medan bilen laddas.

McDonald’s har legat i utvecklingens framkant genom att tidigt satsa på elbilsladdning vid restaurangerna. Vi har arbetat tillsammans i 14 år och Recharge investerar både i en större utbyggnad och moderniserar de äldre laddstationerna. Den positiva utvecklingen som vi har idag kring expansionen av laddbara fordon innebär även en stor efterfrågan bland elbilister efter fler smidiga laddplatser. Jag är oerhört stolt över vårt samarbete med McDonald’s och att vi med expansionen i Mariestad tillför ytterligare laddare där det verkligen behövs.

Håkon Vist, VD Recharge.

Etableringen utgör ett viktigt steg i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta i Sverige. Recharge och McDonalds’s har ett långt och nära samarbete och satsar gemensamt för att möjliggöra ett fossilfritt resande.

Vi ser en stor efterfrågan på elbilsladdning. Samarbetet med Recharge gör att vi kan ligga i framkant med att kunna erbjuda snabbladdning på våra restauranger. I Mariestad inviger vi nu en av världens största laddplatser vid en McDonald’s restaurang – vilket är fantastiskt roligt.

Joachim Knudsen, VD McDonald’s i Sverige. 

McDonald’s tillhandahåller marken och Recharge äger laddstationerna och ansvarar för installation, underhåll och drift av elbilsparken. Recharge har som mål att gå i spetsen för omställningen till eldrivna fordon och gör det genom innovation, ett öppet laddnätverk och gröna investeringar.

Info om öppningen i Mariestad:

Den officiella öppningen för de nya supersnabbladdarna i Mariestad är den 18 november. Klockan 11.00-14.00 erbjuder Recharge gratis laddning och vägledning för alla som har frågor om laddning av en elbil.

Om Recharge

Recharge är en pionjär inom elbilsindustrin, och har drivit ett offentligt tillgängligt laddnätverk för elbilar sedan 2011. I dag är Recharge en ledande operatör för laddstationer i Norden och driver fler än 2600 laddstationer i Norge, Finland och Sverige. Recharge stöttar övergången till en elektrisk bilpark genom att erbjuda enkla och användarvänliga laddtjänster på attraktiva platser. Recharge har huvudkontor i Moss, och ägs av Infracapital som är en del av M&G Plc. M&G Plc är noterat på London Stock Exchange.

Lagom till semestersäsongen växer nu laddinfrastrukturen på Gotland. Tillsammans med McDonald’s har vi nu öppnat 8 nya supersnabbladdare (200kW) i Visby.

McDonald’s hade sedan tidigare tre stycken snabbladdare med en effekt på mellan 50 till 75 kW vid sin restaurang i Visby. Dessa har nu ersatts av åtta stycken snabbladdare med en maximal effekt på upp till 200 kW.

Vi vet att behovet av laddpunkter på Gotland under sommaren växer kraftigt. På Gotland såg vi tillsammans med vår partner Recharge ett stort behov och vi hoppas att genom att vi tar på oss ledartröjan inspirera andra för att tillsammans göra övergången till fossilfritt bilresande enklare och snabbare.

Henrik Nerell, Miljöchef, McDonald´s Sverige.

Satsning på infrastrukturen i Gotland är ett delmål i McDonald’s långsiktiga planer att bygga snabbladdare vid alla sina restauranger. Idag erbjuder man över 200 laddplatser fördelade på 80 restauranger i Sverige.

McDonald’s har legat i utvecklingens framkant genom att tidigt satsa på elbilsladdning vid restaurangerna. Vi har arbetat tillsammans i 14 år och Recharge investerar både i en större utbyggnad och moderniserar även de äldre laddstationerna. Jag är oerhört stolt över vårt samarbete och att vi med expansionen på Gotland tillför ytterligare laddare där det verkligen behövs.

Håkon Vist, VD Recharge.

Den 3 mars 2023 är det officiell öppning av 16 nya supersnabba laddare vid IKEA Borlänge. IKEA satsar stort på att förbättra infrastrukturen för laddning av elfordon i hela landet. Satsningen innebär laddstrukturen förtätas med hela 18 procent. Startskottet har nu gått och först ut är IKEA Borlänge där det i detta nu byggs 32 laddpunkter. För Borlänge innebär satsningen att antalet snabbladdare mer än tredubblas. Tillsammans med Recharge ska IKEA installera totalt 700 nya laddpunkter för elbilar, varav minst 280 snabbladdande, i anslutning till sina 20 varuhus i Sverige. Majoriteten av arbetet planeras vara klart senast 2024.

Tidig skissbild.

IKEA har redan idag laddpunkter för elfordon vid sina svenska varuhus. Nu utökar IKEA antalet rejält och förstärker därmed den svenska laddinfrastrukturen samt underlättar för sina kunder att resa med elfordon. Med hjälp av IKEAs laddstationer blir det möjligt att ladda från Ystad till Haparanda.

Vid varuhuset i Borlänge byggs det just nu 32 laddpunkter för elfordon varav 16 blir så kallade supersnabbladdare. För Borlänge innebär det att antalet snabbladdare mer än tredubblas. Näst på tur står Bäckebol.

Den officiella öppningen för de nya supersnabbladdarna i Borlänge är den 3 mars klockan 11.00 och 14.00 Recharge erbjuder gratis laddning och vägledning för alla som har frågor om laddning av en elbil.

Med den här satsningen blir det lättare att besöka IKEA om man har en elbil. Dessutom förstärker vi den svenska laddinfrastrukturen rejält.

Johan Mårtensson, Fulfilment Sourcing Manager på IKEA Sverige.

IKEA har målet att senast år 2025 ha utsläppsfria hemleveranser och senast år 2030 ha minskat medarbetares och kunders relativa utsläpp från resor till IKEAs fysiska mötesplatser med 50 procent.  

Av de laddpunkter som installeras vid varuhusen kommer det i 16 fall vara så kallade supersnabbladdande med en kapacitet på över 150 kW. Installationerna förbereds dock för att kunna utökas till 24 stycken supersnabbladdande per varuhus. En supersnabbladdningsstation innebär en uppladdningstid på omkring 15 till 45 minuter. Laddstationerna kommer även kunna användas av IKEAs eldrivna fordon för hemleveranser. 

IKEA tillhandahåller marken, medan laddoperatören Recharge äger laddstationerna och ansvarar för installation, underhåll och drift av laddarna. 

Det arbete som IKEA och vi på Recharge nu gör, kommer att ge en rejäl uppgradering av den svenska laddinfrastrukturen. Dessa laddstationer kommer att bli några av de största i Sverige och vi på Recharge är stolta över att vara en del av detta arbete. Vi är måna om att våra laddstationer byggs på platser med mycket trafik där det finns ett bra utbud av tjänster och IKEA är därför en perfekt partner för oss.

Håkon Vist, VD på Recharge. 

Arbetet med att planera de nya laddpunkterna pågår nu på alla varuhus och efter att Borlänge tas i drift under vecka 9, planerar IKEA och Recharge att fortsätta installationen vid fler varuhus under våren. 

Fakta om satsningen  

 • IKEA ska installera 700 laddpunkter i Sverige, varav 280 supersnabbladdare och 420 normalladdare. Dessa kommer att fördelas på över 30 IKEA-fastigheter runt om i landet, inkluderat de 20 varuhusen. Vid varje varuhus innebär det minst 24 laddpunkter för elfordon varav minst 8 supersnabbladdare. 
 • Supersnabbladdarna har en kapacitet på mellan 150 och 300 kW och använder lastbalanserande teknik för att uppnå bästa och snabbaste resultat. 
 • Laddstationerna ägs och sköts av Recharge. Laddkostnaden betalas av användaren vid alla laddpunkter, vilket gäller för både kunder och medarbetare. 
 • Arbetet med att installera laddpunkterna påbörjas nu under våren 2023 och majoriteten planeras vara avslutat senast 2024. 
 • Elen till laddpunkterna ska komma från 100 procent förnybara källor, något som säkerställs via certifikat. 

Fördelning per varuhus:  

 • 8–16 supersnabbladdare 
 • 16 normalladdare (AC, typ 2-kontakt) varav: 

6 normalladdare för kunder och 10 normalladdare för medarbetare

Om Recharge

Recharge är en pionjär inom elbilsindustrin, och har drivit ett offentligt tillgängligt laddnätverk för elbilar sedan 2011. I dag är Recharge en ledande operatör för laddstationer i Norden och driver fler än 2600 laddstationer i Norge, Finland och Sverige. Recharge stöttar övergången till en elektrisk bilpark genom att erbjuda enkla och användarvänliga laddtjänster på attraktiva platser. Recharge har huvudkontor i Moss, och ägs av Infracapital som är en del av M&G Plc. M&G Plc är noterat på London Stock Exchange.

En elbils räckvidd påverkas av många olika faktorer. Här är räckviddstjuvarna du bör ha koll på.

1. Bilens totalvikt

Bilens totalvikt har en stor påverkan på räckvidden. Om familjen ska åka på elbilssemester bör du vara medveten om att antalet personer och mängden bagage i bilen avgör hur ofta ni måste stanna för att ladda.

2. Batteriets temperatur

När det är kallt ute minskar räckvidden, speciellt om du kör korta sträckor. Vid längre sträckor blir batteriet varmt vilket ökar räckvidden. Nya elbilar har batterivärmare som ser till att batteriet alltid håller en optimal temperatur.

3. Ditt körmönster

De flesta elbilar har en batterimätare på förardisplayen som visar när du använder mest batteri och när bilen laddar sig själv under körningen. Genom att köra smart kan du förlänga räckvidden. Se våra 5 bästa tips här.

4. Väglaget

Om det är vatten, is eller snö på vägen ökar friktionen mellan hjulen och väglaget, vilket förkortar räckvidden.

5. Luftmotståndet

När det är kallt ute ökar luftmotståndet och därmed även strömförbrukningen. Räckvidden minskar också om bilen har takbox eftersom både totalvikten och luftmotståndet ökar.

6. Terrängen

Om du kör i fjällen eller andra områden med många uppförsbackar kommer bilens räckvidd att minska avsevärt. Detta kompenseras dock till viss del av att batteriet inte används när du kör nerför. Då kan du dessutom dra nytta av regenerering, dvs. att batteriet laddas när du motorbromsar, vilket kan öka räckvidden en hel del.

7. Batteriets skick

Som alla batterier försämras elbilens batteri över tid. Se våra bästa tips om hur du underhåller batteriet här.

På grund av höga kostnader har vi varit tvungna att justera våra laddpriser vid flera tillfällen under året. I november hade vi glädjen att kunna sänka priserna, men vi har under de senaste veckorna återigen sett en ökning av elpriserna och denna ökning ser ut att fortsätta. På grund av ökade kostnader behöver vi tyvärr justera våra laddpriser igen. Nya priser gäller från och med 01.12.2022.

Den nya situationen med stigande priser på el och höga omkostnader, har gjort det svårt för oss som laddoperatör att erbjuda våra kunder stabila priser över längre tid. Historiskt sätt har vi haft relativt låga och förutsägbara elpriser i Sverige och har därmed också kunnat erbjuda kunderna stabila och varaktiga priser. Under 2022 ändrades detta och vi har kontinuerligt behövt utvärdera våra priser mot konsumtionsmönster och kostnader för att kunna anpassa oss efter en elprismarknad som hela tiden når nya höjder.

Priset på el har en stor inverkan på våra laddpriser, men det är viktigt att poängtera att det också är andra faktorer som påverkar priset, bland annat höga effekttariffer samt kostnader kopplade till kundservice, drift och underhåll. Vi erbjuder betydligt snabbare laddning än den du får hemma och den typen av infrastruktur kräver stora investeringar. 

I november hade vi glädjen att kunna sänka priserna, men eftersom vi nu ser en ökning i priserna igen måste vi dessvärre justera priset för drop-in-laddning på alla våra snabb- och supersnabbladdare i Sverige  

Från och med 01.12.2022 kommer våra drop-in priser vara:  

 • På våra normalladdare (upp till 22kW) 6,49 kr/kWt. 
    
 • På våra snabbladdare (upp till 50kW) 8,49 kr/kWt. 
    
 • På supersnabb laddning (upp till 350kW) 8,99 kr/kWt. 


Du hittar alltid uppdaterade priser här

 
Priset kan variera 

Recharge har ett öppet nätverk vilket betyder att du kan använda många olika brick-, kort- och applösningar för att ladda. Har du en app sedan tidigare behöver du med andra ord inte ladda er ytterligare en app för att ladda på våra stationer. Vi vill dock påpeka att priset för att ladda med en app eller laddbricka/kort via våra tjänsteleverantörer (t.ex. Fortum, EasyPark och Northe) kommer att variera. Det är tjänsteleverantörerna själva som sätter prismodell och prisnivå för sina tjänster. 

Recharge är en ledande laddoperatör i Norden. Vi har över 4 000 laddpunkter i Norge, Sverige och Finland och vi bygger ut vårt nätverk i snabb takt. Vår vision är att vara drivkraften bakom det gröna skiftet genom att göra elbilsladdningen enkel och tillgänglig för alla.

För att kunna genomföra vår visionsstrategi behöver vi de bästa systemen. Och för att säkerställa en hög grad av skalbarhet och tillförlitlighet i vårt nätverk byter vi nu driftssystem natten till onsdagen den 30 november 2022. 

Även om tidpunkten har valts för att minimera negativ påverkan på våra kunder, förväntar vi oss tyvärr vissa driftstopp i samband med bytet från det gamla till det nya systemet. Under den tid som ändringen pågår kan kunder uppleva att en pågående laddning stoppas, eller att det inte går att starta laddning under en begränsad period. Vi förväntar oss dock att driftstoppet ska vara kort och att du ska kunna ladda som vanligt igen så fort systembytet är genomfört. 

Om du upplever problem eller har frågor ber vi dig att kontakta Recharge Kundtjänst på tel. +46 (0)20-46 00 20. Vi finns tillgängliga dygnet runt. 

När vi började ta betalt för snabbladdning för snart 10 år sen var SMS det enda alternativet för drop-in-laddning. Sedan dess har både behoven och lösningarna utvecklats och hos Recharge kan du nu välja mellan flera olika betalningslösningar. Eftersom vi nu har flera tillgängliga betalningslösningar har vi beslutat att fasa ut betalning via SMS.

Betalningslösningen kommer att upphöra natten till den 30 november 2022. Som alternativ erbjuder vi möjligheten till online kortbetalning genom QR-kod som du hittar på laddaren. Det krävs ingen registrering för att använda betalmetoden och du kan återanvända kortdata som lagrats i telefonen nästa gång du laddar. I tillägg har vi öppnat upp vårt nätverk för flera laddleverantörer så att du också kan använda en gammal app eller laddbricka när du ska ladda hos oss. Alla de laddstationer som byggs under 2023 och framåt kommer att byggas med fysiska kortbetalningsterminaler.  

Läs mer om alla alternativa betalningslösningar här

Under hösten har vi testat fysiska kortterminaler på några utvalda laddstationer och under 2023 kommer nya laddstationer byggas med kortterminaler.

Den nya situationen med stigande priser på el och höga omkostnader, har gjort det svårt för oss som laddoperatör att erbjuda våra kunder stabila priser över längre tid. Historiskt sätt har vi haft relativt låga och förutsägbara elpriser i Norden och har därmed också kunnat erbjuda kunderna stabila och varaktiga priser.

Under 2022 sattes detta ur spel och vi har kontinuerligt behövt utvärdera våra priser mot konsumtionsmönster och kostnader för att kunna anpassa oss efter en elprismarknad som hela tiden når nya höjder. Priset på el har en stor inverkan på våra laddpriser, men det är viktigt att poängtera att det också är andra faktorer som påverkar priset, bland annat höga effekttariffer samt kostnader kopplade till kundservice, drift och underhåll. Vi erbjuder betydligt snabbare laddning än den du får hemma och den typen av infrastruktur kräver stora investeringar. 

Som Nordens ledande laddoperatör vill vi vara transparenta mot våra kunder och samtidigt följa prisutvecklingen i både upp och nedgångar. Därför sänker vi nu priset för drop-in-laddning på alla våra snabb- och supersnabbladdare i Sverige och Norge.  

Med anledning av de sänkta elpriserna justerar vi nu drop-in priset på våra laddstationer. Från 18.11.2022 kommer våra priser för drop-in att vara: 

 • Normalladdare (upp till 22kW); 6,49 SEK/kWh. 
 • Snabbladdare (upp till 50kW); 6,99 SEK/kWh. 
 • Snabbare laddare och supersnabbladdare (upp till 350kW); 7,49 SEK/kWh. 

Du hittar alltid uppdaterade priser här.

Priset kan variera 

Recharge har ett öppet nätverk vilket betyder att du kan använda många olika brick-, kort- och applösningar för att ladda. Har du en app sedan tidigare behöver du med andra ord inte ladda er ytterligare en app för att ladda på våra stationer. Vi vill dock påpeka att priset för att ladda med en app eller laddbricka/kort via våra tjänsteleverantörer (t.ex. Fortum, EasyPark och Northe) kommer att variera. Det är tjänsteleverantörerna själva som sätter prismodell och prisnivå för sina tjänster. 

Med anledning av de höga elpriserna justerar vi nu drop-in priset på våra laddstationer.

I Sverige har vi historiskt sett haft relativt låga och stabila elpriser. Detta har gjort det möjligt för oss som laddoperatör att ha stabila priser över en längre tid. 2022 förändrades detta och vi har nu elpriser som ständigt ändras, och som hela tiden når nya höjder. Den nya situationen gör det svårare för oss som laddoperatör att sätta priser och vi måste kontinuerligt utvärdera våra priser mot konsumtionsmönster och kostnader.

Med anledning av de höga elpriserna justerar vi nu drop-in priset på våra laddstationer. Från 01.11.2022 kommer våra priser för drop-in att vara: 

 • Normalladdare (upp till 22kW); 6,79 SEK/kWh. 
 • Snabbladdare (upp till 50kW); 7,99 SEK/kWh. 
 • Snabbare laddare och supersnabbladdare (upp till 350kW); 8,49 SEK/kWh. 

  Du hittar alltid uppdaterade priser här

Priset kan variera 

Recharge har ett öppet nätverk. Det betyder att du kan använda många olika brick-, kort- och applösningar för att ladda. Det vill säga – du behöver inte ännu en app när du ska ladda på våra stationer. Vi vill påpeka att priset för att ladda med en app eller laddbricka/kort via våra tjänsteleverantörer (t.ex. Fortum, EasyPark och Northe) kommer att variera. Det är tjänsteleverantörerna själva som sätter prismodell och prisnivå för sina tjänster.