Alla våra laddleverantörer erbjuder laddning via en app. Några av dem erbjuder även laddning via laddbricka eller laddkort. Kom ihåg att när du laddar genom en av våra laddleverantörer är det deras priser och villkor som gäller. Aktuella prisuppgifter hittar du på respektive leverantörs hemsida/app.

Laddleverantörer

Du kan även ladda med de flesta av bilproducenternas egna appar, brickor och laddkort