Om oss

Choose language
Choose language

Vanliga frågor om laddning av elbilar

Undrar du vad det kostar att ladda eller vad du ska göra om en laddstation inte fungerar? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om laddning av elbilar.

Laddleverantörer

 • Vad är ett öppet laddnätverk?

  Alla laddleverantörer har inte egna laddstationer. Det laddnätverk som Recharge driver är öppet, vilket innebär att vi ger laddleverantörerna en möjlighet att erbjuda sina tjänster vid våra laddstationer. På Recharge tror vi att det kommer att gynna oss alla i det långa loppet!

 • Vad är en laddleverantör?

  En laddleverantör erbjuder laddningstjänster som till exempel betalning med app eller laddbricka. I ett öppet laddnätverk som vårt kan flera laddleverantörer sälja sina laddningstjänster. På så sätt kan du välja den leverantör som passar dig bäst.

  Priser och villkor kan variera mellan de olika laddleverantörerna. Du kan också betala laddningen direkt vid våra laddstationer utan att vara registrerad hos en laddleverantör.

  Här finns en översikt över alla laddleverantörer.

Laddning

 • Vad är skillnaden mellan kW och kWh?

  Kilowatt (kW), uttrycker effekt/laddhastighet.

  Kilowattimmar (kWh) känner du igen från din elräkning och uttrycker förbrukad energimängd.

  Exempel: En laddare som ger 50 kW effekt producerar under optimala förhållanden 50 kWh energi på en timme. 

 • Vad är skillnaden mellan normalladdare, snabbladdare och supersnabbladdare?

  De tre laddtyperna säger något om effekten/laddhastigheten, dvs. hur lång tid det tar för laddaren att leverera ström till elbilen. Det är inte heller alla elbilar som kan utnyttja laddarens maximala laddhastighet. Är du osäker på vilka laddtyper som passar din elbil kan du fråga din bilhandlare.

  • Normalladdare: 3,6–22 kW. Beräknad laddtid (80 %) 3–10 timmar.
  • Snabbladdare: 50–150 kW. Beräknad laddtid (enligt behov) 15–120 minuter.
  • Supersnabbladdare: Över 150 kW. Beräknad laddtid (enligt behov) 10–45 minuter.
 • Varför tar det längre tid att ladda elbilen på vintern?

  Laddningen tar längre tid när batteriet är kallt. Detta har helt enkelt med batterikemi att göra. Jonerna rör sig långsammare i ett kallt batteripaket än i ett varmt. Kylan har ingen effekt på själva laddaren som ger samma effekt som anges på märkningen. Det är bilens system för batteristyrning som begränsar laddhastigheten för att skona batteriet.

  Tips: För att laddningen ska gå snabbare under kyliga förhållanden är det bäst att ladda elbilen medan batteriet är varmt. Planera till exempel in ett laddningsstopp i slutet av resan.

 • Vilken laddkabel passar till min bil?

  Det finns flera typer av laddkablar och på många stationer kan du välja mellan flera olika laddningsalternativ

  För normalladdning måste du alltid ha med dig en egen mode 3 Typ 2-laddkabel som passar till din bil. Detta tillhör vanligtvis standardutrustningen på nya elbilar och när man köper en elbil följer oftast två kablar med. Laddkablar som har en vanlig stickkontakt i ena änden kan inte användas på våra offentliga laddningsstationer.

  På snabbladdarna och supersnabbladdarna finns det alltid kablar och på de allra flesta laddstationer finns det både en CCS/Combo-kontakt och en CHAdeMO-kontakt. Bara en av dem passar till din bil. Till de flesta nya elbilar passar CCS, som är den europeiska standarden för laddkablar.

  Läs om de olika laddkablarna här.

 • Varför får jag inte mer ström?

  Hur mycket ström batteriet tar emot under en given tid (laddhastigheten) beror på flera saker, bland annat vilken elbil du har, vilken slags laddstation du använder, batteritemperaturen och bilens batterinivå.

  Det är alltid bilen som bestämmer hur mycket ström den kan ta emot! Det är bilens system för batteristyrning som bestämmer laddhastigheten – detta för att skona batteriet.

  Exempel: En elbil som inte laddar vid högre effekt än 40 kW kan därför inte få mer än 40 kW – även om laddaren har en maximal laddhastighet på 150 kW. 

  Alla våra laddstationer är märkta med maximal laddhastighet. Så var uppmärksam på att även om din elbil klarar av en laddhastighet på 150 kW blir hastigheten aldrig högre än vad laddstationens märkning anger.

Laddstationer

 • Var kan jag ladda?

  Du kan ladda din elbil i vårt öppna laddnätverk i Sverige, Norge och Finland. Du hittar alla laddstationer laddkarta vårt!

 • Jag har problem med att ladda, vad gör jag?

  Det kan finnas flera orsaker till att laddningen inte fungerar. Här är några tips om vad du kan göra:

  • Dra ur kontakten, sätt tillbaka den och försök igen. Följ instruktionerna vid laddstationen steg för steg.
  • Kontrollera om nödstoppet är intryckt. Den kan se litt forskjellig ut på de forskjellige ladestasjonene, men som regel er det en rød bryter. Ofte er det enkelt å skru den tilbake til normal posisjon.
  • Prova en annan betalningsmetod. Om du laddar med app eller laddbricka kan det vara något problem med betalningen som hindrar laddningen.
  • Prova en annan laddare på platsen. Ibland kan det tyvärr hända att en laddare inte fungerar. Det betyder inte nödvändigtvis att alla laddare på platsen inte fungerar.
  • Ring kundtjänst. Vår kundtjänst finns alltid tillhands för att hjälpa dig. Vår kundtjänst är öppen dygnet runt: 020460020.
 • Laddkabeln sitter fast i bilen/laddstationen, vad ska jag göra?

  Börja med att sätta tillbaka kontakten i bilen och starta laddningen på nytt. Avsluta sedan laddningen och försök ta ut kontakten igen.

  Om laddkabeln sitter fast när du försöker ladda med en snabbladdare är det förmodligen bilen som låser kabeln. Kontrollera vad som gäller i bilens manual.

  Om laddkabeln sitter fast när du använder en normalladdare, försök ta ur kontakten ur bilen först. Detta bryter strömmen och lossar den spärr som sitter i laddaren.

  Om du inte lyckas få loss kabeln, ring oss på 020460020, så hjälper vi dig!

 • Varför fungerar inte laddstationen?

  Det kan finnas många orsaker till att en laddstation inte fungerar. Här är de vanligaste orsakerna och några tips på åtgärder:

  • Nödstopp. Ibland händer det att en kund avslutar laddningen genom att trycka in nödstoppsknappen. Följden blir att laddaren tycks vara ur drift, men det enda som behövs är att någon sätter knappen i normalläge igen. Vrid nödstoppsknappen för att möjliggöra laddning.
  • Omstart. Av olika skäl kan laddaren behöva startas om. Det kan vår kundtjänst ofta göra på distans, så ring!
  • Mobilnätet är nere. För betalning med app, internetbank och sms måste laddaren vara ansluten till internet. Om mobilnätet i området ligger nere är det tyvärr inte möjligt att ladda. På vissa laddare går det att starta laddningen med laddbricka även om mobilnätet är nere.
  • Laddaren behöver repareras. Ibland är en laddare tagen ur drift för att en komponent behöver repareras och serviceavdelningen väntar på leverans av reservdelar.

  Vi välkomnar alla felanmälningar – det gör att vi kan snabbare kan åtgärda fel på laddstationerna! Kontakta oss på telefon +46 (0)20-46 00 20 eller e-post Vi är på plats dygnet runt!

 • Varför tar det så lång tid att reparera laddstationer?

  Om en laddstation inte är i drift och reparationen dröjer så beror det vanligtvis på någon av följande orsaker:

  • Vi väntar på leverans av en specifik reservdel.
  • Ett reklamationsärende pågår där vi är beroende av leverantören av utrustning.
  • Det vi trodde var felet var inte problemet. Vi måste därför återkomma med nya komponenter.

  Kontakta vår kundtjänst om du upptäcker att en laddstation inte fungerar. Kundtjänsten kan felsöka laddstationen på distans och ofta lösa problemet direkt.

  Om kundtjänsten inte lyckas få igång laddstationen anmäler de felet till serviceavdelningen för åtgärd.

 • Tar ni emot förslag på nya laddplatser? Och hur följer ni upp behovet av fler laddare?

  Vi vill mer än gärna ha förslag på nya laddplatser! Skicka ett e-post med information om önskad plats, gärna med postnummer och ortens namn. Ju mer konkret förslaget är, desto bättre. Inkomna förslag besvaras inte, men utgör ett viktigt underlag för planeringen av laddnätverket.

  Vi följer utvecklingen av trafiken och elbilsladdningen noga och bygger laddplatser eller utökar dem där vi ser att det finns behov. På vissa vägsträckor varierar trafiken kraftigt beroende på säsong, något som kan göra det svårt för oss att alltid tillgodose behoven. I vissa områden kan brister i elförsörjningen begränsa utbyggnaden av laddstationer.

Priser

 • Varför är inte priset per kWh?

  För att minska risken för köbildning vid laddstationerna har vi utvecklat följande prismodell:

  Laddning med snabbladdare debiteras per minut. Du betalar endast för den tid du använder laddstationen. När du laddar med supersnabbladdare och normalladdare betalar du per kWh, alltså hur mycket ström batterierna tar emot.

  Laddhastigheten varierar beroende på bilmodell och hur många bilar som laddar samtidigt på laddplatsen.

  Vissa laddare kan ha en annan prismodell. Läs mer om priser här.

 • Jag fick betala trots att jag inte laddade?​

  Kontakta kundtjänsten om du misstänker att du har blivit felaktigt debiterad för laddning. Om du laddade med bricka eller app från en laddleverantör ska du kontakta kundtjänsten hos din laddleverantör.

  Om du tror att du har betalat för mycket, kontakta vår kundtjänst. Driftsavdelningen kommer då att undersöka om du debiterats fel belopp. Se villkoren för laddning.

  Kontaktuppgifter till våra laddleverantörer hittar du här.

 • Dras beloppet direkt på mitt konto?​

  När du laddar och betalar direkt med kontokort reserveras 500 kr på ditt konto när laddningen startar. ​När du laddat klart återförs beloppet. ​Detta tar vanligtvis bara några minuter, men i vissa fall kan det ta några dagar innan beloppet överförts till ditt konto.