På grund av höga kostnader har vi varit tvungna att justera våra laddpriser vid flera tillfällen under året. I november hade vi glädjen att kunna sänka priserna, men vi har under de senaste veckorna återigen sett en ökning av elpriserna och denna ökning ser ut att fortsätta. På grund av ökade kostnader behöver vi tyvärr justera våra laddpriser igen. Nya priser gäller från och med 01.12.2022.

Den nya situationen med stigande priser på el och höga omkostnader, har gjort det svårt för oss som laddoperatör att erbjuda våra kunder stabila priser över längre tid. Historiskt sätt har vi haft relativt låga och förutsägbara elpriser i Sverige och har därmed också kunnat erbjuda kunderna stabila och varaktiga priser. Under 2022 ändrades detta och vi har kontinuerligt behövt utvärdera våra priser mot konsumtionsmönster och kostnader för att kunna anpassa oss efter en elprismarknad som hela tiden når nya höjder.

Priset på el har en stor inverkan på våra laddpriser, men det är viktigt att poängtera att det också är andra faktorer som påverkar priset, bland annat höga effekttariffer samt kostnader kopplade till kundservice, drift och underhåll. Vi erbjuder betydligt snabbare laddning än den du får hemma och den typen av infrastruktur kräver stora investeringar. 

I november hade vi glädjen att kunna sänka priserna, men eftersom vi nu ser en ökning i priserna igen måste vi dessvärre justera priset för drop-in-laddning på alla våra snabb- och supersnabbladdare i Sverige  

Från och med 01.12.2022 kommer våra drop-in priser vara:  

  • På våra normalladdare (upp till 22kW) 6,49 kr/kWt. 
      
  • På våra snabbladdare (upp till 50kW) 8,49 kr/kWt. 
      
  • På supersnabb laddning (upp till 350kW) 8,99 kr/kWt. 


Du hittar alltid uppdaterade priser här

 
Priset kan variera 

Recharge har ett öppet nätverk vilket betyder att du kan använda många olika brick-, kort- och applösningar för att ladda. Har du en app sedan tidigare behöver du med andra ord inte ladda er ytterligare en app för att ladda på våra stationer. Vi vill dock påpeka att priset för att ladda med en app eller laddbricka/kort via våra tjänsteleverantörer (t.ex. Fortum, EasyPark och Northe) kommer att variera. Det är tjänsteleverantörerna själva som sätter prismodell och prisnivå för sina tjänster.