Den 3 mars 2023 är det officiell öppning av 16 nya supersnabba laddare vid IKEA Borlänge. IKEA satsar stort på att förbättra infrastrukturen för laddning av elfordon i hela landet. Satsningen innebär laddstrukturen förtätas med hela 18 procent. Startskottet har nu gått och först ut är IKEA Borlänge där det i detta nu byggs 32 laddpunkter. För Borlänge innebär satsningen att antalet snabbladdare mer än tredubblas. Tillsammans med Recharge ska IKEA installera totalt 700 nya laddpunkter för elbilar, varav minst 280 snabbladdande, i anslutning till sina 20 varuhus i Sverige. Majoriteten av arbetet planeras vara klart senast 2024.

Tidig skissbild.

IKEA har redan idag laddpunkter för elfordon vid sina svenska varuhus. Nu utökar IKEA antalet rejält och förstärker därmed den svenska laddinfrastrukturen samt underlättar för sina kunder att resa med elfordon. Med hjälp av IKEAs laddstationer blir det möjligt att ladda från Ystad till Haparanda.

Vid varuhuset i Borlänge byggs det just nu 32 laddpunkter för elfordon varav 16 blir så kallade supersnabbladdare. För Borlänge innebär det att antalet snabbladdare mer än tredubblas. Näst på tur står Bäckebol.

Den officiella öppningen för de nya supersnabbladdarna i Borlänge är den 3 mars klockan 11.00 och 14.00 Recharge erbjuder gratis laddning och vägledning för alla som har frågor om laddning av en elbil.

Med den här satsningen blir det lättare att besöka IKEA om man har en elbil. Dessutom förstärker vi den svenska laddinfrastrukturen rejält.

Johan Mårtensson, Fulfilment Sourcing Manager på IKEA Sverige.

IKEA har målet att senast år 2025 ha utsläppsfria hemleveranser och senast år 2030 ha minskat medarbetares och kunders relativa utsläpp från resor till IKEAs fysiska mötesplatser med 50 procent.  

Av de laddpunkter som installeras vid varuhusen kommer det i 16 fall vara så kallade supersnabbladdande med en kapacitet på över 150 kW. Installationerna förbereds dock för att kunna utökas till 24 stycken supersnabbladdande per varuhus. En supersnabbladdningsstation innebär en uppladdningstid på omkring 15 till 45 minuter. Laddstationerna kommer även kunna användas av IKEAs eldrivna fordon för hemleveranser. 

IKEA tillhandahåller marken, medan laddoperatören Recharge äger laddstationerna och ansvarar för installation, underhåll och drift av laddarna. 

Det arbete som IKEA och vi på Recharge nu gör, kommer att ge en rejäl uppgradering av den svenska laddinfrastrukturen. Dessa laddstationer kommer att bli några av de största i Sverige och vi på Recharge är stolta över att vara en del av detta arbete. Vi är måna om att våra laddstationer byggs på platser med mycket trafik där det finns ett bra utbud av tjänster och IKEA är därför en perfekt partner för oss.

Håkon Vist, VD på Recharge. 

Arbetet med att planera de nya laddpunkterna pågår nu på alla varuhus och efter att Borlänge tas i drift under vecka 9, planerar IKEA och Recharge att fortsätta installationen vid fler varuhus under våren. 

Fakta om satsningen  

  • IKEA ska installera 700 laddpunkter i Sverige, varav 280 supersnabbladdare och 420 normalladdare. Dessa kommer att fördelas på över 30 IKEA-fastigheter runt om i landet, inkluderat de 20 varuhusen. Vid varje varuhus innebär det minst 24 laddpunkter för elfordon varav minst 8 supersnabbladdare. 
  • Supersnabbladdarna har en kapacitet på mellan 150 och 300 kW och använder lastbalanserande teknik för att uppnå bästa och snabbaste resultat. 
  • Laddstationerna ägs och sköts av Recharge. Laddkostnaden betalas av användaren vid alla laddpunkter, vilket gäller för både kunder och medarbetare. 
  • Arbetet med att installera laddpunkterna påbörjas nu under våren 2023 och majoriteten planeras vara avslutat senast 2024. 
  • Elen till laddpunkterna ska komma från 100 procent förnybara källor, något som säkerställs via certifikat. 

Fördelning per varuhus:  

  • 8–16 supersnabbladdare 
  • 16 normalladdare (AC, typ 2-kontakt) varav: 

6 normalladdare för kunder och 10 normalladdare för medarbetare

Om Recharge

Recharge är en pionjär inom elbilsindustrin, och har drivit ett offentligt tillgängligt laddnätverk för elbilar sedan 2011. I dag är Recharge en ledande operatör för laddstationer i Norden och driver fler än 2600 laddstationer i Norge, Finland och Sverige. Recharge stöttar övergången till en elektrisk bilpark genom att erbjuda enkla och användarvänliga laddtjänster på attraktiva platser. Recharge har huvudkontor i Moss, och ägs av Infracapital som är en del av M&G Plc. M&G Plc är noterat på London Stock Exchange.