Den nya situationen med stigande priser på el och höga omkostnader, har gjort det svårt för oss som laddoperatör att erbjuda våra kunder stabila priser över längre tid. Historiskt sätt har vi haft relativt låga och förutsägbara elpriser i Norden och har därmed också kunnat erbjuda kunderna stabila och varaktiga priser.

Under 2022 sattes detta ur spel och vi har kontinuerligt behövt utvärdera våra priser mot konsumtionsmönster och kostnader för att kunna anpassa oss efter en elprismarknad som hela tiden når nya höjder. Priset på el har en stor inverkan på våra laddpriser, men det är viktigt att poängtera att det också är andra faktorer som påverkar priset, bland annat höga effekttariffer samt kostnader kopplade till kundservice, drift och underhåll. Vi erbjuder betydligt snabbare laddning än den du får hemma och den typen av infrastruktur kräver stora investeringar. 

Som Nordens ledande laddoperatör vill vi vara transparenta mot våra kunder och samtidigt följa prisutvecklingen i både upp och nedgångar. Därför sänker vi nu priset för drop-in-laddning på alla våra snabb- och supersnabbladdare i Sverige och Norge.  

Med anledning av de sänkta elpriserna justerar vi nu drop-in priset på våra laddstationer. Från 18.11.2022 kommer våra priser för drop-in att vara: 

  • Normalladdare (upp till 22kW); 6,49 SEK/kWh. 
  • Snabbladdare (upp till 50kW); 6,99 SEK/kWh. 
  • Snabbare laddare och supersnabbladdare (upp till 350kW); 7,49 SEK/kWh. 

Du hittar alltid uppdaterade priser här.

Priset kan variera 

Recharge har ett öppet nätverk vilket betyder att du kan använda många olika brick-, kort- och applösningar för att ladda. Har du en app sedan tidigare behöver du med andra ord inte ladda er ytterligare en app för att ladda på våra stationer. Vi vill dock påpeka att priset för att ladda med en app eller laddbricka/kort via våra tjänsteleverantörer (t.ex. Fortum, EasyPark och Northe) kommer att variera. Det är tjänsteleverantörerna själva som sätter prismodell och prisnivå för sina tjänster.