Lite omtanke och rätt laddning är lösningen. Här följer våra 8 bästa tips om hur du förlänger livslängden på batterierna i bilen. Belöningen är en bil och en plånbok som mår bra.

sköter ditt elbilsbatteri
  1. Undvik att ladda helt fullt. Att ofta fulladda batteriet och sedan låta bilen stå sliter på batteriet och leder till att kapaciteten minskar.
  2.  Använd batterikapaciteten direkt. Är batteriet fulladdat? Då bör det användas så fort som möjligt och inte stå med full spänning. Om du ska köra långt är det därför bäst att ladda batteriet precis före avresan. Det är heller inte bra för batteriet att bli helt urladdat för ofta.
  3. Batteriet har buffertkapacitet. I motsats till mobiltelefoner, surfplattor och laptoppar så utnyttjas inte batteriets hela kapacitet i en elbil. Batteriet i en elbil har en buffertkapacitet i både toppen och botten. I praktiken innebär det att den tillgängliga kapaciteten är 5–10 procent lägre än bruttokapaciteten.
  4. BMS – batteriets bästa vän. Batterianvändningen i en elbil styrs med ett avancerat system (BMS, Battery Management System), som tar hand om batteriet och håller battericellerna i balans. Med andra ord skyddar BMS batteriet och förlänger dess  livslängd. Det är många ord och begrepp att hålla reda på som elbilsägare. Här förklarar vi några av de vanligaste av dem – ordlista för elbilsägare.
  5. Växla mellan snabbladdning och hemmaladdning. Om du snabbladdar bilen ofta så kan det leda till att batteriet snabbare försvagas än om du alltid laddar det hemma. Även om batteriet inte tar direkt skada av att snabbladdas kan den ökade temperaturen/friktionen under laddningen leda till ökat slitage. Skillnaden är dock inte jättestor. Man brukar räkna med att slitaget blir en procent större per år hos ett batteri som snabbladdas ofta.
  6. Förinställd laddningsprocent kan minska slitaget. Många av dagens elbilar kan förinställas så att batteriet endast laddas till 80 procent av dess totala kapacitet. Anledningen till detta är att det sliter mindre på batteriet än om det laddas fullt. Därför rekommenderar många tillverkare att batteriet bara laddas fullt inför längre resor (beroende på batteripaketets storlek).
  7. Rätt laddning och skötsel. Ladda och sköt om elbilsbatteriet enligt tillverkarens specifikationer. Batteriet och laddsystemet får endast modifieras i samarbete med tillverkaren och tillverkarens samarbetspartner. Om laddsystemet inte är anpassat för batteriet kan det leda till överladdning och batteriet kan börja brinna eller explodera.
  8. Var observant på temperaturen. Låt inte bilen bli för kall! Om bilen står parkerad utomhus under längre tid och det är kallare än 20 minusgrader kan batterierna ta skada. När du kör eller laddar bilen blir batteriet varmt. Bilar utan aktiv kylning trivs bäst i samma temperatur som oss människor, dvs. runt 25 grader, och under laddning bör temperaturen i batteriet inte överstiga 40 grader.

Använd vår ruttplanerare nästa gång du ska åka långt med elbil

Ruttplaneraren hittar du här