I Norge har vi historisk sett hatt lave og stabile strømpriser. Dette har gjort det mulig for oss som ladeoperatør å ha stabile ladepriser over lengre tid.

I 2022 endret dette seg, og vi har nå strømpriser som hele tiden endrer seg, og som stadig når nye høyder. Den nye situasjonen gjør det vanskeligere for oss som ladeoperatør å prise lading, og vi er nødt til å kontinuerlige vurdere våre priser opp mot forbruksmønster og kostnader.

Prisjustering i Sør-Norge

Med bakgrunn i høye strømpriser justerer vi nå drop-in-prisen på våre ladestasjoner. Fra og med 01.11.2022 vil vår standard drop-in priser være:  

  • På våre normalladere (opp til 22kW) vil prisen være 6,99 kr/kWt i Sør og 4,29 kr/kWt i Nord.  
  • På våre hurtigladere (opp til 50kW) vil prisen være 8,49 kr/kWt i Sør og 6,49 kr/kWt i Nord.  
  • På raskere ladere og lynladere (opptil 350kW) vil prisen være 8,99 kr/kWt i Sør og 6,99 kr/kWt i Nord. 

Du finner alltid oppdaterte priser her

Tidligere i høst lanserte Recharge regionale priser for lading, og justerte ned prisen for lading i Nord-Norge og Midt-Norge, les mer om endringen her: Prisjustering på ladestasjoner – Recharge Norway (rechargeinfra.com) 

Prisen kan variere 

Recharge har et åpent nettverk. Det betyr at du kan bruke mange forskjellige brikke og app-løsninger for å lade, så du slipper å laste ned enda en ny app når du skal lade hos oss. Vi vil gjøre oppmerksom på at prisen for lading med app eller ladebrikke gjennom ulike tjenesteleverandører (F.eks. Fortum, Elton og Elbilforeningens ladeklubb) vil variere. Det er tjenesteleverandørene selv som setter prismodell og prisnivå for sine tjenester.