Ledende ladeoperatør i Norden

De nordiske landene er blant de mest avanserte og raskest voksende elbilmarkedene globalt. Og Recharge støtter overgangen til en helelektrisk bilpark ved å tilby brukervennlige og pålitelige ladestasjoner på attraktive steder.

Recharge er en pioner innen eMobility-bransjen, og har drevet med lading under merkenavnet Fortum Charge & Drive siden 2011. I dag er vi en ledende ladeoperatør i Norden. Recharge eier mer enn 1400 offentlig tilgjengelige ladere og drifter ytterligere 1000+ elbilladere i Norge, Finland og Sverige.

Ladeløsninger til selskaper og bedrifter

Ønsker du ladestasjoner ved flere lokasjoner, har du mange elbiler i flåten? Kanskje ønsker du å tilby ladetjenester som en service til kundene dine? Vi samarbeider med mange forskjellige bedrifter og vi tilbyr flere løsninger knyttet til lading.

Ladetjenester til selskaper og bedrifter

Har du en stor flåte med elbiler med behov for ladetjenester? Våre ladetjenester gir deg tilgang til lading i vårt eksisterende nettverk i Norge, Sverige og Finland.

Vi kan tilby tilgang til lading på over 2600 ladestasjoner, og vi kan også bistå med å sette opp og drifte ladestasjoner for depotlading av elbilene i din flåte.

Ladestasjoner til lokasjonseiere

Ønsker du å etablere ladestasjoner ved lokasjonene dine? I dag finner du Recharge-ladere ved matbutikker, restauranter og kiosker. Du finner elbil-laderne våre ved lokasjoner som for eksempel Kiwi, McDonalds, Shell og YX 7-Eleven. Til sammen utgjør dette gode servicetilbud til alle elbilister på farten.

Vi bistår med å sette opp og drifte ladestasjonene til dine lokasjoner.

Tilgang til nettverk for ladeleverandører

Er du ladeleverandør og ser etter nye muligheter? Gjennom et åpent nettverk ønsker vi å skape valgmuligheter for kundene våre, og derfor begrenser vi ikke antall ladeleverandører. Vi utvider stadig nettverket vårt og har i dag over 2600 ladestasjoner i tre land.

Vi samarbeider i dag med Fortum Charge & Drive, Plugsurfing, Easy Park og Elton.

eksempel på servicestasjon med ladere under tak

Enkel og brukervennlig lading

I dag tilbyr vi normal-, hurtig- og lynlading ved restauranter, energistasjoner og matbutikker på trafikkerte strekninger i Norge, Sverige og Finland. Det skal være enkelt for elbilisten å finne frem til våre ladestasjoner. Og vi arbeider hele tiden for å inngå samarbeid med servicetilbydere i området for å gjøre ladestasjonen til et naturlig stoppested langs veien. Vi tilbyr alle våre kunder mulighet til å lade med kortbetaling uten registrering, eller med app eller ladebrikke. Vi er tilknyttet flere ladeleverandører, og kunden står fritt til å velge den leverandøren som passer dem selv best. Elbilisten har med andre ord stor valgfrihet i vårt ladenettverk.

Innovative milepæler

2016
Datidens største hurtigladested i verden ble etablert i samarbeid med Tesla
2017
Vulkan, verdens største smarte ladegarasje og unikt laboratorium for batterilagring og effektbalansering ble etablert
2018
Verdens første lynlade-korridor fra Helsinki til Oslo

Har du også lyst til å skape en grønnere infrastruktur sammen med oss?

Kontakt oss