Vi utvider stadig ladenettverket og har i dag ladestasjoner i Norge, Sverige og Finland. Og nå bygger vi tusenvis av nye ladere i Norden.

Hvordan lader jeg

På grunn av høye kostnader, har vi under året vært nødt til å justere våre ladepriser ved flere anledninger. De siste ukene har vi igjen sett en økning i kostnader knyttet til strøm, og derfor justerer vi nå prisen for lading på våre hurtigladere og lynladere. 

Fra og med 01.12.2022 vil vår standard drop-in priser være:   

Normalladere (opp til 22kW) vil prisen være 6,99 kr/kWt i Sør og 5,99 kr/kWt i Nord.   

Hurtigladere (opp til 50kW) vil prisen være 8,49 kr/kWt i Sør og 7,49 kr/kWt i Nord.   

Raskere ladere og lynladere (opptil 350kW) vil prisen være 8,99 kr/kWt i Sør og 7,99 kr/kWt i Nord.  

Recharge i tall

Ledende ladeoperatør i Norden

2 600
Tilkoblede ladere
51%
Av disse er hurtigladere
Over 2,8 mill
ladeøkter i 2021
Over 200 mill
CO2-frie km i 2021