Ladeleverandørenes kundeservice

Har du spørsmål knyttet til registrering av ladebrikke, lading med app eller betalinger knyttet til en ladeleverandør? Ved våre ladestasjoner kan du velge mellom ulike ladeleverandører, og spørsmål knyttet til bruk, priser og teknisk support rettes til din ladeleverandør.

Spørsmål og svar

Se vår FAQ

Hvordan lade?

Les mer

Ladeleverandører

Les mer