Vi innfører nå regionsbaserte priser for lading, og gjør samtidig en prisjustering på alle ladestasjoner i Norge fra og med 15.09.2022. Prisen for lading i Midt-Norge og Nord-Norge går ned, samtidig som vi øker prisene i Sør-Norge med bakgrunn i de økende strømprisene.

Strømnettet i Norge er delt inn i 5 prisområder. Prisen i NO3 og NO4 som dekker Nord-Norge og Midt-Norge får nå egne ladepriser. 

Prisnedgang i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4)

Det er for øyeblikket store forskjeller på strømpriser i Norge, avhengig av hvor du bor. Derfor har vi nå valgt å ha differensierte priser for lading basert på område. Fra og med 15.09.2022 vil våre priser for drop-in lading i Nord-Norge og Midt-Norge være 3,49 NOK/kWt på normalladere, 6,49 NOK/kWt på hurtigladere (opp til max 50kW effekt) og 6,99 NOK/kWt på raskere ladere og lynladere (opp til max 350 kW). 

Høye strømpriser fører til høyere ladepriser i Sør-Norge (NO1, NO2, NO5)

Med bakgrunn i økte kostnader grunnet høye strømpriser, justerer vi nå drop-in-prisene på våre ladestasjoner i Sør-Norge. Fra og med 15.09.2022 vil våre drop-in priser for lading i Sør-Norge være 4,99 NOK/kWt på normalladere, 8,29 NOK/kWt på hurtigladere (opp til max 50kW effekt) og 8,79 NOK/kWt på raskere ladere og lynladere (opp til max 350 kW). 

Prisen kan variere 

Recharge har et åpent nettverk, det betyr at man kan bruke mange forskjellige brikke og app-løsninger for å lade. Vi vil gjøre oppmerksom på at prisen for lading med app eller ladebrikke gjennom ulike tjenesteleverandører (F.eks. Fortum, Elton og Elbilforeningens ladeklubb) vil variere. Det er tjenesteleverandørene selv som setter prismodell og prisnivå for sine tjenester.