I Norge har vi historisk sett hatt lave og stabile strømpriser. Dette har gjort det mulig for oss som ladeoperatør å ha stabile ladepriser over lengre tid. I 2022 endret dette seg, og vi har nå strømpriser som hele tiden endrer seg, og som stadig når nye høyder. Den nye situasjonen gjør det vanskeligere for oss som ladeoperatør å prise lading, og vi er nødt til å kontinuerlige vurdere våre priser opp mot forbruksmønster og kostnader.

Med bakgrunn i fortsatt økende strømpriser justerer vi derfor nå drop-in-prisen for lading på våre normalladere. Fra og med 07.10.2022 vil våre drop-in priser for normalladere være 6,79 kr/kWt i Sør og 4,29 kr/kWt i Nord. Drop-in prisen for lading på hurtigladere og lynladere forblir uendret. Du finner alltid oppdaterte priser her.

Drop-in priser i Norge

Tidligere i høst lanserte Recharge regionale priser for lading, og justerte ned prisen for lading i Nord-Norge og Midt-Norge, les mer om endringen her.  

Prisen kan variere

Recharge har et åpent nettverk. Det betyr at du kan bruke mange forskjellige brikke og app-løsninger for å lade, så du slipper å laste ned enda en ny app når du skal lade hos oss. Vi vil gjøre oppmerksom på at prisen for lading med app eller ladebrikke gjennom ulike tjenesteleverandører (F.eks. Fortum, Elton og Elbilforeningens ladeklubb) vil variere. Det er tjenesteleverandørene selv som setter prismodell og prisnivå for sine tjenester.