Gode lademuligheter, norsk elbilpolitikk og fritak fra avgifter er noen av grunnene til at mange nordmenn kjøper seg elbil.

elbiler i Norge - sähköautot Norjassa - elbilar i Norge

I juni 2021 var det registrert i underkant av 400.000 elbiler i Norge, noe som tilsvarer omkring 13 prosent av den totale norske bilparken. Elbiler er populært, og fire av de meste populære bilmodellene i 2020 var elbiler. Det er ingen tvil om at Norge virkelig har lykkes med elbilsatsingen, og det er det flere grunner til. La oss se på hvorfor Norge er et av de landene i Europa med flest elbiler.

Null avgift for elbil

Fritak for engangsavgifter og merverdiavgift gjør det attraktivt og gunstig å kjøpe elbil i Norge. Elbiler er fritatt fra merverdiavgift på elbil, men også nødvendig tilleggsutstyr. Mva-satsen for biler er i dag 25 prosent, og fritaket er godkjent av EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA ut 2022. Regjeringen har vedtatt at momsfritaket skal vare minst ut stortingsperioden, altså ut 2021. De fleste andre europeiske land har ikke lignende avgifter og dermed får du ikke de samme finansielle fordelene når du kjøper elbil. Norge er også et av de landene med høyest skatter og avgifter på bil, og dermed blir denne fordelen ekstra gunstig.

Fordeler i trafikken

Elbiler har også mange fordeler i trafikken. De får fritak for bompenger på alle riksveier. På ferger får du redusert pris og mange steder er det gratis eller rabattert parkering for elbiler. Elbiler får også mange steder tilgang til kollektivfelt.

Det er opp til lokale myndigheter å avgjøre om de ønsker å gi gratis passering av bomstasjoner, bruk av kollektivfelt og gratis parkering. Det er etablert en nasjonal regel som sikrer at nullutslippsbiler ikke betaler mer enn halv pris av normal takst på bomstasjoner.

Gode lademuligheter

En viktig årsak til det høye salget av elbiler i Norge, er at vi også har gode lademuligheter. Hittil har norske myndigheter investert over 150 millioner kroner i ladeinfrastruktur, hovedsakelig gjennom støtte fra ENOVA og Transnova. I tillegg har bransjens aktører og deres partnere gjort store private investeringer i infrastruktur. I  juni 2021 var det rett i underkant av 18 000 ladere i Norge. Finn din nærmeste lader her.

Norges mål framover

Regjeringens elbilpolitikk har vært viktig for at Stortingets mål om at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2020 skal være maks. 85 gram per km. Dette målet ble nådd allerede i 2017. I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018 – 2029 presenterte regjeringen følgende mål for kjøretøy:

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025
  • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
  • Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene, slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger, ligger til grunn for måltallene