1. Innledning

Recharge AS, Recharge Sweden AB og Recharge Finland OY opererer for tiden i Norge, Sverige og Finland (heretter kalt “Recharge”) og tilbyr ladetjenester, tjenester i forbindelse med lading av ladbare biler, og betalingsløsninger (heretter kalt “Tjenesten”).

En tredjepart som fungerer som en ladeleverandør / tjenesteleverandør (heretter «tjenesteleverandør») er en juridisk enhet som tilbyr tjenester til kunder basert på abonnement og kan bruke RFID, mobilapplikasjon eller annen tjeneste.

For å bruke Recharge sine tjenester eller utstyr aksepterer kunden (heretter «Kunden») disse vilkårene (heretter «vilkårene»).

Disse vilkårene gjelder for bruk av tjenester for ladere som er koblet til Recharge sitt nettverk, eller som ligger hos våre partnere. Les vilkårene nøye. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke fortsette å bruke tjenesten.

 

2. Bruk av tjenesten

For å motta og bruke tjenesten, må kunden autentisere seg for tjenesten vår, enten via RFID ladebrikke, mobilapp eller Recharge sin online-løsning for drop-in.

Recharge utgir ikke RFID ladebrikker brikker. For å bruke RFID ladebrikker eller mobilapplikasjon, må Kunden godta Recharge sine personvernregler, samt tjenesteleverandørens vilkår, før tjenesten brukes. Kunden er ansvarlig for å vite tjenesteleverandørens gjeldende vilkår og betingelser.

Vår drop-in-tjeneste inkluderer en betalingstjeneste enten via online betaling. Tjenestene som tilbys av Recharge kan variere fra land til land.

 

3. Pris og Betaling

Ved å bruke tjenesten godtar Kunden disse vilkårene, og at Recharge belaster gebyret for lading, inkludert skatter og andre avgifter. Våre priser er tilgjengelige på nettstedet vårt:

https://rechargeinfra.com/no/priser/

https://rechargeinfra.com/sv/priser/

https://rechargeinfra.com/fi/hinnat/

Prisen for ladetjenesten er tilgjengelig på Recharge sin nettside og / eller i tjenesteleverandørens applikasjon. Prisen for tjenesten kan også være kundespesifikk og kan da avvike fra standardprisen. Prisene kan variere.

Det endelige gebyret for ladeøkten beregnes når ladingen er fullført, og belastes deretter kunden. Gebyret er basert på tidspunktet og / eller mengden av ladingen og den forhåndsdefinerte prisen.

Ladeøkten avsluttes enten av systemet ved Kundens instruksjoner når ladeøkten startes eller forlenges, eller av Kunden når som helst.

Recharge sine tjenester kan bare benyttes med ladere på ladestasjoner som er koblet til Recharge eller dets partnernettverk. Laderne er synlige på Recharge sine nettsider og alle laderne er merket med Recharge. 

Følgende alternativer er tilgjengelige for å få tilgang til Recharge sine tjenester:

Online

Når ladeøkten begynner med kortbetaling via Recharge sin online betalingsløsning, vil beløpet på EUR 50 reserveres på betaling eller kredittkort for Finland, SEK 500 for Sverige og NOK 500 for Norge. Når belastningen er fullført, frigjør vi det reserverte beløpet og belaster debet- eller kredittkortet for den faktiske kostnaden.

RFID / mobilapp

Recharge tilbyr ikke abonnementer eller gjentatte kundeavtaler. For betaling via RFID, mobilapplikasjon eller annet medlemskap, må Kunden signere en avtale med tjenesteleverandøren.

Tjenesteleverandøren kan stille ulike krav og prosesser for registrering, som også kan endres over tid.

 

4. Oppsigelse av Tjenesten

Oppsigelse av tjenesten (angrerettloven) er ikke mulig for drop-in-kunder som bruker Recharge online-betaling, etter å ha godtatt disse vilkårene.

For informasjon om oppsigelse til Tjenesteleverandøren, må Kunden kontakte sin Tjenesteleverandør direkte.5. Kundens forpliktelser

Det er Kundens ansvar å sikre at ladeøkten starter og slutter riktig. Ved hjelp av informasjon om laderen kan kunden sørge for at lading har startet. Kunden er ansvarlig for:

 • Kunden må godta Generelle Vilkår for bruk av Recharge sine tjenester for betaling for betaling før han / hun bruker Tjenesten.
 • Kunden må godta Tjenesteleverandørens vilkår og betingelser før han / hun tar betalt via Tjenesteleverandørens tjenester, for eksempel RFID eller mobilapplikasjon.
 • Kunden er ansvarlig for all uautorisert bruk av Tjenesten under hans / hennes kontroll.
 • Kunden er ansvarlig for å ha et telefonabonnement som muliggjør Tjenesten.
 • Kunden sørger for at ladeøkten starter riktig og at ladeinstruksjonene våre blir fulgt riktig, uavhengig av om betaling skjer via ladebrikke, mobilapp, nettbetaling eller andre løsninger. Recharge er ikke ansvarlig for tap, skade eller andre juridiske eller økonomiske konsekvenser hvis Kunden ikke følger instruksjonene riktig.
 • Kunden sørger for at den registrerte betalingen eller kredittkortet er gyldig, har tilstrekkelige midler tilgjengelig og ikke er blokkert. Recharge har rett til å utstede en egen faktura til Kunden hvis belastning ikke har fungert.

 

6. Recharge sitt ansvar

Recharge er ikke ansvarlig for juridiske eller økonomiske, direkte eller indirekte konsekvenser for Kunden hvis det oppstår skade på kjøretøy / utstyr, i tilfelle avbrudd i eller hvis Tjenesten ikke fungerer. Dette inkluderer, uten begrensning til:

 • Mobilnettverket eller relaterte tjenester ikke fungerer.
 • Mobiloperatøren har endret sin tjeneste og tillater ikke lenger betaling innen rammen av Recharge sine tjenester.
 • Tjenesten er avviklet, av årsaker som viste seg å være feil, men at Recharge på tidspunktet for avviklingen, hadde grunn til å tro at det var grunner for avvikling.
 • Kundens RFID ladebrikke, debet– eller kredittkort eller mobiltelefon har blitt tapt eller stjålet og misbrukt av en annen person.
 • Recharge er ikke ansvarlig for at Kunden parkerer kjøretøyet i samsvar med lover og forskrifter fastsatt av myndighet eller partner, og er heller ikke ansvarlig for bøter for slike brudd.
 • Recharge er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av lovbestemmelser, myndighetshandlinger, krig, epidemi, sabotasje, mislykket eller forsinket levering, telekommunikasjonsforbindelser eller annen trafikk, kommunikasjon eller transport, streik, boikott, blokade eller andre lignende forhold utenfor Recharge sin kontroll. Bestemmelsene om streiker, boikotter og blokkeringer gjelder selv om det er Recharge som er gjenstand for handlingen.
 • Skade eller tap som oppstår i andre sammenhenger kompenseres ikke av Recharge og Recharge er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte skade, for eksempel tapt inntekt, eller forverret forhold mellom Kunden og tredjeparter, bortsett fra hvis skaden var forårsaket av uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsettlig fra Recharge, og overstiger aldri kompensasjonen Kunden har krav på i henhold til obligatorisk lovgivning.

 

7. Personvern og informasjonskapsler

Personlig informasjon som kunden gir til Recharge ved bruk av tjenester, brukes i samsvar med Personvernerklæring Recharge. Ved å bruke Recharge sine tjenester godtar kunden Recharge sine personvernregler og generelle vilkår og betingelser.

Personvernerklæringen kan leses i detalj ved å gå til Recharge sin nettside. 

 

8. Klager, forbrukerkjøpsloven og tvister

Alle kjøpsavtaler mellom Kunde og Recharge er regulert av forbrukerlovgivning gjeldende i  det landet der Tjenestene ble levert.

Hvis en Kunde ønsker å klage på betaling eller annen feil angående Tjenesteleverandør av app / RFID-ladebrikke, må kunden varsle Tjenesteleverandøren direkte og ikke Recharge.

Alle klager til Recharge må sendes innen 60 dager fra datoen for gjeldende kjøp eller transaksjon.

Kunden kan sende inn klagen via å sende mail til:

Norge: kundeservice@rechargeinfra.com

Sverige: kundservice@rechargeinfra.com

Finland: asiakaspalvelu@rechargeinfra.com

Engelsk: support@rechargeinfra.com

Eller via telefon til vår kundeservice:

Kundeservice i Finland: tlf. +358 20 33 4455 (mobile tel/local network charge)

Kundeservice i Sverige: tlf. +46 020 – 46 00 20

Kundeservice i Norge: tlf. +47 69 14 14 10

Det må fremgå av klagen hvilken type feil det gjelder. Hvis dette ikke gjøres riktig, mister Kunden sin rett til etterforskning og utbedring, med unntak av unntak på grunn av obligatorisk lovgivning. Når Kunden sender inn en klage, må Recharge utføre en teknisk undersøkelse.

Klager angående feil kostnader for lading behandles og avgjøres av Recharge. Hvis og / eller når en klage godkjennes, skal Recharge kompensere Kunden for summen uten forsinkelse. Hvis klagen avvises, skal Recharge informere Kunden om resultatet av etterforskningen angående klagen og årsaken til avslaget.

Kunden har rett til å ta en tvist som oppstår mellom Kunden og lade dem opp til Forbrukerombudet eller til tingretten for avgjørelse, eller andre tilfeller i henhold til lovgivningen i landet der Tjenesten leveres.

 

9. Endring av vilkår

Begge parter er klar over at lading for ladbare biler er en sektor i hurtig utvikling. Recharge forbeholder seg derfor retten til å endre disse generelle vilkårene for å tilpasse Recharge sin drift av Tjenesten, eller tilpasse vilkårene i henhold til ny eller endret teknologi, enheter, standarder, lovgivning, policyer eller i henhold til passende informasjon eller teknisk sikkerhet, administrative, kommersielle, drift-relaterte eller andre relevante prosedyrer.

Kunden må informeres om slike endringer på nettstedet www.rechargeinfra.com.

Du må ikke anta at vilkårene fra en tidligere anledning gjelder uendret neste gang du bruker Recharge sine tjenester. Vi anbefaler derfor at du alltid leser disse vilkårene før et nytt kjøp for å sikre at du godtar dem.