Elbil på landevei omringet av grønne trær

Som elbilist har man en rekke fordeler man kan nyte godt av. Målet med disse medlemsfordelene er blant annet å redusere utslipp og oppnå en mer bærekraftig og fremtidsrettet bilpark! Dette er fordelene med elbil i 2021.

Det er mange fordeler med elbil, kostnadene utgjør flere av dem:

  • Ingen moms eller avgift ved kjøp av elbil (inkludert utstyr).
  • Fritak helt eller delvis for avgift på bom.
  • Spar inntil halve ferjebilletten ved å reise med elbil.
  • Flere steder kan man kjøre i kollektivfeltet og dermed spare tid.
  • Mulighet for gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.
  • Sist men ikke minst, billigere drivstoff.

Kjør for under 3 kroner mila!

I tillegg til å være en grønn måte å reise på, er også elbil utrolig billig. Av praktiske årsaker skjer det meste av lading hjemme. Med hjemmelading koster det rundt 1 kr per kWt. Forbruket vil variere fra bil til bil. Men la oss si at man regner og at man bruker 2 – 3 kWt per mil, tilsvarer det en kostnad på under 3 kroner mila!

Moms- og avgiftsfritak på elbil og utstyr

Du betaler verken engangsavgift eller moms på elbilen, eller utstyret (!) du kjøper eller leaser sammen med den. Momsfritaket er garantert av regjeringen ut 2021, og fordelene vil vurderes på nytt etter stortingsvalget.

  • Omregistreringsavgift. Kjøper du brukt elbil er du fritatt for omregistreringsavgiften.
  • Trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften, tidligere årsavgiften, er billigere for elbilister. Den årlige avgiften for en elbil er 2 135 kroner i året, det er omtrent 70 % rimeligere enn normaltakst.
  • Firmabilbeskatning. Dersom du kjører elektrisk firmabil vil du redusere fordelsbeskatningen for firmabil med 40 %.

Redusert takst på bompenger og parkering

Elbilister er fritatt helt eller delvis for bompenger flere steder i landet. Du kan derfor kjøre gratis eller med redusert takst gjennom alle bompasseringer. Taksten settes av kommunene, så sjekk ut hvilke takster som gjelder der du er. Finn nærmeste ladestasjon her.

Det er også mulighet for gratis offentlig parkering flere steder. I mange kommuner tilbys elbilister gratis parkering, og avgiften skal være maksimalt halve prisen på kommunale parkeringsplasser. Det vil si at du som elbilist alltid betaler halvparten for parkering.

Recharge med billigere prismodell for elbilister

Strømprisen varierer på samme måte som olje og gass, generelt sett vil det være rimeligere å lade elbilen enn å fylle bensin på bilen. For å sikre en rimelig og bærekraftig løsning tester vi i Recharge en ny prismodell for drop-in lading.

Vi priser nå lading med normal– og lynladere til en standardpris per kWt, når du betaler med en av våre drop-in tjenester: QR-kode.

Kombinert med lavere ladepriser for drop-in ønsker vi å se at det blir både rimeligere og enklere å lade, i tillegg håper vi å se en reduksjon av tiden man tilbringer ved en ladestasjon – jo raskere man får ladet, jo mindre vil også ventetiden i ladekøen være.

Ferje i Norge omringet av fjell

Billigere priser på ferje

Det har lenge vært rimeligere å reise med elbil på blant annet ferjer. Det er opp til kommunene hvilke avgifter og priser som gjelder, så hvis du skal på langtur med elbil kan det være lurt å sjekke hvilke priser som gjelder dit du skal.

Du betaler halv pris for selve elbilen på de fleste ferjene i Norge, men du betaler vanlig pris for sjåføren og passasjerene. Det er altså kun elbilen du får redusert billettprisen på, ikke de som eier eller sitter på.

Spar tid i kollektivfeltet

En viktig fordel med elbil er kollektivfeltet. Det er ikke bare penger du kan spare ved å velge elbil – du kan også spare tid. Med elbil kan du bruke kollektivfeltet enkelte steder i landet. Da vil du unngå kø og komme raskere frem. Reglene varierer fra kommune til kommune, så følg med på skiltingen.