Med anledning av de höga elpriserna justerar vi nu drop-in priset på våra laddstationer.

I Sverige har vi historiskt sett haft relativt låga och stabila elpriser. Detta har gjort det möjligt för oss som laddoperatör att ha stabila priser över en längre tid. 2022 förändrades detta och vi har nu elpriser som ständigt ändras, och som hela tiden når nya höjder. Den nya situationen gör det svårare för oss som laddoperatör att sätta priser och vi måste kontinuerligt utvärdera våra priser mot konsumtionsmönster och kostnader.

Med anledning av de höga elpriserna justerar vi nu drop-in priset på våra laddstationer. Från 01.11.2022 kommer våra priser för drop-in att vara: 

  • Normalladdare (upp till 22kW); 6,79 SEK/kWh. 
  • Snabbladdare (upp till 50kW); 7,99 SEK/kWh. 
  • Snabbare laddare och supersnabbladdare (upp till 350kW); 8,49 SEK/kWh. 

    Du hittar alltid uppdaterade priser här

Priset kan variera 

Recharge har ett öppet nätverk. Det betyder att du kan använda många olika brick-, kort- och applösningar för att ladda. Det vill säga – du behöver inte ännu en app när du ska ladda på våra stationer. Vi vill påpeka att priset för att ladda med en app eller laddbricka/kort via våra tjänsteleverantörer (t.ex. Fortum, EasyPark och Northe) kommer att variera. Det är tjänsteleverantörerna själva som sätter prismodell och prisnivå för sina tjänster.