Recharge bygger nå verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier i Oslo.

trådløse hurtigladestasjoner

Dersom du har vært i Olav Vs gate i Oslo, har du kanskje lagt merke til to blå felter på bakken ved taxiholdeplassen. Her testes nemlig den første trådløse ladeløsningen for elbiler i Norge. I første omgang gjelder det kun for elektriske taxier av typen Jaguar I-Pace. Trådløse hurtigladestasjoner er også planlagt på Skøyen, Stovner og Oslo Sentralstasjon.

Norge langt framme

Prosjektet, som er det første av sitt slag i verden, er et samarbeid mellom Recharge, Oslo kommune, Jaguar Land Rover og det amerikanske teknologiselskapet Momentum Dynamics. Oslo kommune har vedtatt at alle byens taxier i 2024 skal være utslippsfrie. 

–  Som vanlig er det Norge som viser vei innen utviklingen av elbilisme. Denne teknologien kan være nøkkelen til å elektrifisere taxibransjen både i Norge og andre land, og dermed gjøre store reduksjoner i klima- og miljøutslipp, sier Morgan Lind, Chief Operating Officer i Recharge og leder for drift og utbygging av Recharges offentlige ladenettverk i Norden

Lades automatisk

Prosjektet innebærer at Recharge monterer en ladeplate med induksjonsteknologi i bakken. De elektriske taxiene er utstyrt med ladeplate på undersiden av bilen, og når de plasserer seg over ladeplaten hurtiglades bilen automatisk med inntil 75 kilowatt effekt. Dette er høyere effekt enn mange av dagens hurtigladestasjoner.

– Ladeprosessen starter helt automatisk, og sjåføren behøver ikke gå ut av bilen. Alt er integrert med batteristyringssystemet og datakommunikasjonsbussen i Jaguar I-Pace, og bilen oppfatter ladeøkten på samme måte som ved tradisjonell hurtiglading med CCS2-kontakten, forklarer Lind.

Ekstra sikkerhet

Regnvær, is eller snø er ingen hindring for suksessfull lading. Systemet har også en sikkerhetsfunksjon som gir beskjed dersom det befinner seg metall eller levende vesener som fugl eller katt mellom de to ladeplatene. Da vil ladingen slås av automatisk. 

Ønsket enklere lademuligheter

Recharge har samarbeidet med Oslo kommune i flere år vedrørende installering av ordinære hurtigladere for elektriske taxier. Det viste seg at prosessen med å kjøre til et ladested, koble ut og inn ladekabelen og vente på ladingen var et hinder for å få taxisjåfører over på elektrisk transport.

– Opplevelsen ble rett og slett sett på som tidkrevende og lite brukervennlig, og nettopp dette ønsket vi å gjøre noe med. Nå hurtiglades taxien trådløst mens de venter på nye kunder, sier han.

Trådløs lading kan også være aktuelt for andre bransjer

Om trådløs lading også er fremtiden for hjemmelading, er Lind usikker på. Han påpeker at utstyret er kostbart og krever at elbilen får montert en ladeplate på undersiden. Utstyr for å kunne lade trådløst hjemme med opptil 11 kW finnes kommersielt tilgjengelig, men det har foreløpig ikke vært stor interesse hos verken bilprodusentene eller bilistene. Han tror det er begrenset hvor mye markedet er villig til å betale for å slippe den relativt raske og enkle jobben med å sette i ladekabelen hjemme.

Å overføre teknologien til andre bransjer derimot, har han stor tro på. 

– Trådløs lading kan for eksempel brukes på bussholdeplasser slik at elektriske busser kan lade ved hvert stopp, noe som vil kunne redusere den nødvendige batteristørrelsen i bussene. I tillegg vil man unngå pantograf-laderne som kan være skjemmende i et bybilde. Varetransport med faste leveringspunkter er også et spennende bruksområde for denne teknologien, sier han. 

Recharge har stort fokus på innovasjon, spesielt med brukeropplevelsen i sentrum. 

– I Recharge ønsker vi å sitte i forsetet for det grønne skiftet. Dette gjelder ikke bare for Co2 og teknologi, men også brukeropplevelsen, og det å designe ladeinfrastruktur som utnytter strømnettet på en best mulig og ansvarsfull måte, avslutter Morgan Lind.

Recharge – Driving Change