Nordens største ladeoperatør endrer prismodell i Norge etter vellykket prøveprosjekt, og går fra betaling per minutt til betaling per kilowattime på sine hurtigladere fra og med 1. april 2022. – Dette gjør ladekostnadene rettferdige og mer forutsigbare for alle elbilister, sier kommunikasjonssjef Elise Thorvaldsen i Recharge.

Allerede i fjor begynte Recharge et prøveprosjekt med pris per kilowattime (kWt) på normal- og lynladere.

– Tilbakemeldingene fra kundene har vært så gode at nå bytter vi prismodell på alle våre ladere – også hurtigladerne, sier Thorvaldsen.

Ladestasjoner kan deles inn i tre kategorier; normalladere, hurtigladere og lynladere, basert på hvor høy ladefart de kan gi. På Recharge sine normalladere kan ladefarten varierer mellom 3,6 kW – 22 kW, hurtigladerne kan gi en ladefart på 50 kW og lynladere kan gi en ladefart fra 150 kW opp til 350 kW.

Recharge har i lang tid vurdert å ta betalt per kilowattime fremfor tidsbruk, men har vært bekymret for enda lengre køer ved ladestasjonene.

– Prøveprosjektet, og andre erfaringer fra bransjen, viser at en modell basert på mengden energi mottatt fremfor tidsbruk neppe vil føre til økte køer. Sirkulasjonen ved våre ladere har vært god gjennom hele prøveprosjektet, sier Thorvaldsen.

– Det er dermed neppe prismodellene som vil skape kø i fremtiden. Verre er det at utbyggingstakten av nye ladestasjoner går for sakte sett i lys av det eksplosive salget av elbiler. Vi står klare til å øke vårt eget utbyggingstempo, men opplever at lange ventetider ved saksbehandling hos kommuner, nettselskaper og NVE bremser oss kraftig. Jeg tror Norge må få på plass et hurtigløp for denne type utbygging om vi skal unngå at elbilsalget stopper opp på grunn av ladeutfordringer langs veiene. Vi har planlagt å bygge 285 ladere i Norge i år, dersom vi hadde fått ned behandlingstidene kunne vi bygd 650, sier Thorvaldsen.

Preges også av høye strømpriser

Uavhengig av den nye prismodellen kommer det også en generell prisøkning ved alle Recharge sine ladestasjoner, på grunn av de høye strømprisene. Recharge sine drop-in priser kommer til å ligge på kr 5,99 per kWt på hurtigladere. Drop-in prisen for lading på lynladere økes fra kr 5,75 per kWt til kr 6,49 per kWt.

– Vinterens energikrise og energikonsekvensene av den forferdelige krigen i Ukraina rammer våre innkjøpsbetingelser. Vi har imidlertid gjort langsiktige avtaler, så prisøkningen på strøm hos oss blir ikke noe i nærheten av det folk ser hjemme, sier Thorvaldsen.

Hos Recharge kan man lade gjennom app eller ladebrikke fra flere forskjellige leverandører, eller man kan velge å lade med en av Recharge sine drop-in løsninger. Prisen og prismodell for lading med app og ladebrikke kan variere basert på hvilken leverandør man benytter. Mange av leverandørene tilbyr lading til rabatterte priser sammenlignet med Recharge sine drop-in priser.

Dette er Recharge

Recharge er en pioner innen elbilindustrien, og har drevet et offentlig tilgjengelig ladenettverk for elbil siden 2011. I dag er Recharge en ledende operatør av ladestasjoner for elbiler i Norden, og opererer mer enn 2600 ladestasjoner i Norge, Finland og Sverige. Recharge støtter overgangen til en elektrisk bilpark ved å tilby brukervennlige ladetjenester på attraktive lokasjoner. Recharge har hovedkontor i Sarpsborg, og eies av Infracapital og Fortum. Infracapital er en del av M&G Plc. M&G Plc er notert på London Stock Exchange.

Presseinformasjon