Som en av Nordens ledende ladeoperatører ønsker vi å være transparente mot våre kunder og følge prisutviklingen i både opp- og nedganger. Derfor setter vi nå ned prisen for drop-in lading på alle våre ladestasjoner i Norge.

Fra og med 28.02.2023 vil våre drop-in priser være: 

  • På normalladere (opp til 22kW) 6,49 kr/kWt i Sør og 5,49 kr/kWt i Nord.  
  • På hurtigladere (opp til 50kW) 7,99 kr/kWt i Sør og 6,99 kr/kWt i Nord.  
  • På raskere ladere og lynladere (opptil 350kW) 8,49 kr/kWt i Sør og 7,49 kr/kWt i Nord. 

Kort oppsummert: Alle priser reduseres med 50 øre per kWt.

Du finner alltid oppdaterte priser her

Prisen kan variere 

Recharge har et åpent nettverk. Det betyr at du kan bruke mange forskjellige brikke og app-løsninger for å lade på våre ladere. Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at prisen for lading med app eller ladebrikke gjennom ulike tjenesteleverandører (f.eks. ladetjenester fra billeverandører og aktører som Fortum Charge & Drive og Ladeklubben fra Elbilforeningen) vil variere. Det er tjenesteleverandørene selv som setter prismodell og prisnivå for sine tjenester.  

Om Recharge

Recharge er pionerer innen elbilindustrien, og har drevet et offentlig tilgjengelig nettverk av hurtigladestasjoner for elbil siden 2011. I dag er Recharge en ledende operatør av ladestasjoner for elbiler i Norden, og drifter mer enn 4000 ladepunkter i Norden, hvorav 2500 er i Norge. Hver måned er det rundt 300.000 ladeøkter på våre ladestasjoner i Norden.

Selskapet er eid av den britiske infrastrukturinvestoren Infracapital.