Mange lurer på hvor lang tid det faktisk tar å lade elbilen. Her er tipsene du trenger for å få best utbytte av ladingen, uansett hvilken lademetode du velger.

Hvor lang tid å lade

Å vite hvor lang tid det tar å lade elbilen kan være nyttig i flere sammenhenger. Dersom du har hjemmelader, er det kjekt å vite når på kvelden du bør plugge bilen i laderen for at den skal være klar til kjøring dagen etter. Og er du på langtur, vil du kunne planlegge turen bedre dersom du vet hvor lang tid du trenger på ladestoppet for å komme frem til destinasjonen.

Lading hjemme med stikkontakt

Du kan faktisk bruke bilens ladekabel med vanlig støpsel i en standard stikkontakt, for eksempel  i garasjen. Det er imidlertid to årsaker til at dette ikke er anbefalt:

1) Ladingen tar veldig lang tid fordi effekten på ladingen blir lav. Strømstyrken strupes av ladekabelens påmonterte ladeboks, og du vil som regel ikke få mer enn 10 ampere (A). Dermed blir effekten i beste fall rundt 2,3 kW, hvilket betyr at et batteri med kapasitet på 50 kW, vil ta ca. 20 timer å lades fullt fra tomt batteri. Selv under optimale forhold. (Regnet ut med Elbilgrossistens ladetidkalkulator.)

2) Brannfare. Det å lade en elbil innebærer en langvarig belastning, som kan føre til varmgang og etter hvert også brann, i koblingen mellom stikkontakt og støpsel.

Retningslinjene fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at “dersom det legges til rette for lading fra en vanlig jordet kontakt, skal denne forsynes fra en egen kurs (unntak for frittliggende privat garasje) med maks 10A sikring. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av B type (blir ikke forstyrret av støy fra bilens ladesystemer). Les mer på DSBs hjemmesider.

Lading hjemme med godkjent ladeboks

Den anbefalte måten å lade hjemme på, er å investere i en godkjent ladeboks installert av en elektriker. Egentlig er “ladeboks” et feil begrep ettersom boksen i seg selv ikke gir strøm til bilen. Selve laderen for AC-lading (som typisk tilsvarer hjemmelading) sitter nemlig i bilen, og ladeboksen er bare en del av distribusjonen av strøm fra strømnettet og inn i bilen. Ladeboksen lader bilen på en mye mer effektiv og sikker måte enn stikkontakten, så den er vel verdt investeringen.

De fleste har et 230V strømanlegg, også kalt IT-nett, i boligen sin. Da er det vanlig å installere ladeboksen på en strømkurs som ligger mellom 16A og 32A. Jo høyere effekt (A), jo raskere lading. Et 50 kW batteri vil da kunne lades fra tomt til fullt på under syv timer (ref. Elbilgrossistens ladetidkalkulator.)

De færreste vil kjøre bilen helt tom for batteri før den skal lades, og ifølge de fleste bilprodusenter bør ikke batteriet lades jevnlig til 100%. Dermed blir den reelle ladetiden – og rekkevidden – lavere.

Lading med hurtiglader og lynlader

Om turen er lang nok trenger du lading underveis. Du kan forvente vesentlig raskere lading enn med hjemmelading, men akkurat hvor raskt du kan lade avhenger først og fremst av bilen din.

“Hurtiglader” er den vanlige betegnelsen på en lader som gir inntil 149 kW effekt, mens en “lynlader” gir fra 150 kW og oppover. Er bilen din er begrenset til f.eks. 50 kW ladeeffekt, holder det å bruke en hurtiglader siden du ikke vil ha nytte av effekten fra lynladeren. Dessuten er lynladere ofte dyrere å bruke enn hurtigladere.

Har du derimot en bil som tar mer enn 150 kW, er det smart å bruke lynlader –  da sparer du tid.

Ladestasjoner.no har laget en oversikt over hvilken ladeeffekt ulike elbiler kan benytte. Denne inneholder dessverre ikke de nyeste bilene, men kanskje du finner bilen din bil.

Når du setter i kontakten for å lade elbilen, vil det oppstå en liten samtale mellom laderen og bilen. Siden batteriet bestemmer hvor mye strøm det kan ta imot, vil laderen sjekke hvordan det står til med batteriet før ladingen starter. Hvis batteriet er kaldt, nesten helt tomt eller nesten helt fullt, vil ladeeffekten være lavere enn om batteriet er varmt og batteriets “state of charge” (SOC) ligger mellom 10 og 80-90%.

Ladingen går gjerne litt saktere i starten, men etter noen minutter går effekten opp og man kan, under gode forhold, oppnå høy effekt frem til effekten avtar når batteriet nærmer seg fullt. Dette kalles ladekurven, og det er lurt å ha et forhold til denne. Det anses nemlig som god elbilskikk å kun lade til 80-85%, nettopp fordi de siste prosentene opp til 100% ofte tar svært lang tid.

På en hurtiglader vil lading til 80% ta mellom 20 og 60 minutter (avhengig av biltype, temperatur og tilgjengelig effekt), mens det på en lynlader kan gå langt raskere.