Lynlader er betegnelsen på en elbil-lader som gir fra 150 kW effekt på 400V eller 800V spenning. En lynlader kan være raskere i bruk enn en hurtiglader, men dette forutsetter blant annet at bilen din kan håndtere effekten og at temperaturen på batteriet og i lufta er gunstig. Her forteller vi om 4 faktorer som påvirker ladehastighet.

1. Batteristørrelse

Jo større batteri, jo lenger tid tar det å lade batteriet. Det er stor variasjon i batteristørrelser blant elbilene som er på veien i dag. Større og nyere elbiler har gjerne et batteri på 70 kWh eller mer, mens eldre elbiler kan ha batterier på mellom 25 og 50 kWh.

2. Bilens ladehastighet

Ladehastigheten bestemmes av bilens batteristyringssystem (BMS =  Battery Management System). Noen eldre biler kan lade med maksimalt 50 kW, mens flere nyere biler kan lade med 150 kW eller mer.

3. Temperaturen på batteriet

Temperaturen på batteriet har stor betydning på ladehastigheten. For å beskytte batteriet mot unødig slitasje, vil batteristyringssystemet forhindre lading med høy effekt dersom batteriet er for kaldt eller for varmt. Som regel kan du forvente raskest lading når batteriet har lite strøm og samtidig en god temperatur, enten fordi batteriet har blitt varmet opp av selve kjøringen, temperaturen i været eller via forvarming av batteriet (en funksjon noen elbiler har).

4. Batteriets ladenivå (SOC = State Of Charge)

Basert på hvor mye strøm det er på batteriet, bestemmer bilens batteristyringssystem hvor mye strøm batteriet kan ta i mot. Dersom SOC er lav eller høy, for eksempel henholdsvis mellom 0 % og 20 % eller mellom 80 % og 100 %, vil batteristyringssystemet begrense ladehastigheten for å beskytte batteriet. Ulike bilprodusenter legger inn ulike parametre i sine batteristyringssystemer, og dette resulterer i ulik oppførsel ved ladestolpen.

Samlet sett blir resultatet av disse faktorene en såkalt “ladekurve.” Her er eksempler på ladekurver for ulike bilmodeller, testet av NAF:

Kilde: naf.no
Kilde: naf.no
Kilde: naf.no
Kilde: naf.no

Recharge har 2 600 ladestasjoner i Norden

Finn nærmeste lader her.