Latauspiste syöttää energiaa aina suurimmalla teholla, mutta todellisen lataustehon määrittää sähköauton akunohjausjärjestelmä.

virta-pikalatauspiste

Kaikissa sähköautoissa on akunohjausjärjestelmä (BMS,battery management system).. Akunohjausjärjestelmä säätelee jännitettä, virtaa ja lämpötilaa. Se määrittää muun muassa sen, miten nopeasti akkua voi ladata. Järjestelmä voi pienentää lataustehoa suojatakseen akkua. 

Latauksen aikana akunohjausjärjestelmä viestii jatkuvasti latauspisteen kanssa ja määrittää näin latauspisteen syöttämän tehon. Latausteho vaihtelee latauksen aikana. Jos akku on liian kylmä tai kuuma tai melkein täyteen ladattu, latausteho latauspisteellä pienenee.

Huomaa! Jos latauspisteen enimmäisteho on 150 kW ja akun enimmäislatausteho on 350 kW, latauspiste syöttää energiaa korkeintaan 150 kW:n teholla.

Latauspisteidemme nopeudet

Latausnopeuteen vaikuttaa se, miten suurella teholla lataus tapahtuu. Tehoa mitataan kilowatteina (kW). Kaikkiin latauspisteisiimme on merkitty niiden enimmäisteho. Katso tiedot latauskartastamme.

  • Peruslatauslaitteiden enimmäisteho on 3–22 kW.
  • Pikalatauslaitteiden enimmäisteho on 24 – 100 kW.
  • Suurteholatauslaitteiden enimmäisteho on vähintään 150 kW.

Mitä akussa tapahtuu latauksen aikana

Kun sähköauton akkua ladataan, positiivisesti varautuneita litium-ioneja kulkee negatiiviselle elektrodille, kunnes se on täynnä. Kun akun varaus on täyttymässä, elektrodilla on vähemmän tilaa.

Tällöin elektrodilta vapautuu tilaa uusille litium-ioneille hitaammin. Tästä syystä latausteho heikkenee tietyn varaustason jälkeen, joka on tavallisesti noin 70–80 %.

Ihanteellinen lämpötila akun lataamiselle on 20–24 astetta. Jos akun lämpötila on liian suuri tai pieni, latausteho heikkenee. Kylmässä akussa litium-ionit liikkuvat elektrolyytissä hitaammin. 

Elektrokemialliset prosessit ovat herkkiä myös liian suurille lämpötiloille. Kennojännite voi nousta samalla latausteholla suuremmaksi verrattuna tilanteeseen jossa akun lämpötila on lähempänä ihannelämpötilaa. Kennot voivat tällöin tuhoutua, minkä vuoksi akunohjausjärjestelmän on pienennettävä lataustehoa.