Moni miettii kuinka kauan sähköauton lataaminen todellisuudessa kestää. Keräsimme yhteen tiedot tyypillisistä lataustavoista ja lataukseen tarvittavasta ajasta.

sähköauton lataaminen

Sähköauton lataaminen – tieto siihen kuluvasta ajasta voi olla hyödyllistä monissa eri tilanteissa. Jos käytät lataamiseen kotilaturia, on varmasti mukava tietää, milloin auto kannattaa laittaa laturiin, jotta se on seuraavana päivänä valmis päivän ajoihin. Jos taas olet pitkällä matkalla, pystyt suunnittelemaan matkaa paremmin, kun tiedät kuinka pitkän lataustauon tarvitset päästäksesi määränpäähän.

Lataaminen kodin pistorasiasta

Voit käyttää auton mukana tulevaa matkalaturia tilapäiseen lataamiseen tavallisesta pistorasiasta. On kuitenkin kaksi syytä, miksi tätä ei suositella:

1) Lataus kestää todella kauan, koska pistorasiasta saatavilla oleva virta on niin pieni. Käytettävissä olevaa virtaa rajoittaa esimerkiksi käytettävä matkalaturi, joka ei yleensä voi ottaa vastaan yli 10 ampeeria (A). Teho on siis parhaimmillaan noin 2,3 kW, mikä tarkoittaa, että 50 kW:n akku kestää n. 20 tuntia latautua tyhjästä täyteen hyvissä olosuhteissa.

2) Tulipalon vaara. Sähköauton lataaminen on pitkäkestoista kuormitusta, joka voi johtaa esimerkiksi pistorasian ja pistokkeen ylikuumenemiseen ja lopulta myös tulipaloon.

Tukesin mukaan on varmistettava, että käytettävä pistorasia on hyvässä kunnossa ja suko-pistorasian kautta tapahtuvassa latauksessa suositellaan käytettäväksi enintään 8 A -virtaa, joka onkin monissa matkalatureissa oletusarvona. Joissakin latureissa virta voi myös olla käyttäjän säädettävissä. Laturiosa kannattaa tukea hyvin, ettei se aiheuta pistorasiaan vääntöä. Jatkojohtojen tai pistorasiaan liitettävän kellokytkimen käyttö ei ole suositeltavaa, sillä se lisää liitoksia, jotka myös voivat ylikuumentua. Useimmat auton valmistajat kieltävätkin omissa ohjeissaan erilaisten adapterien käytön matkalaturien kanssa. (tukes.fi)

Lataaminen kotona hyväksytyllä kotilatauslaitteella

Suositeltu tapa ladata kotona on hankkia hyväksytty sähköasentajan asentama kotilatauslaite. Itse asiassa “kotilatauslaite” on väärä termi, koska laite itsessään ei anna virtaa autolle. Varsinainen AC-latauslaite (joka yleensä tarkoittaa kotilatausta) sijaitsee autossa, ja kotilatauslaite on vain osa virranjakoa verkosta autoon. Kotilatauslaite lataa auton paljon tehokkaammin ja turvallisemmin kuin pistorasiaan kytketty laturi, joten sen hankintaan kannattaa panostaa.

Useimmilla on kotonaan 230 V sähköjärjestelmä 3x25A pääsulakkeilla. Silloin on yleistä asentaa kotilatauslaite esimerkiksi 3x16A voimavirralle. Mitä suurempi virta (A), sitä nopeampi lataus. 50 kW:n akku voidaan ladata tyhjästä täyteen alle kuudessa tunnissa.

Harvoin halutaan ajaa auton akku täysin tyhjäksi ennen latausta. Lisäksi useimpien autonvalmistajien mukaan akkua ei pidä ladata säännöllisesti 100 %:iin. Siten todellinen latausaika on pienempi.

Lataus pikalaturilla ja suurteholaturilla

Pitkällä matkalla tarvitset latausta matkan varrella. Lataus on paljon nopeampaa kuin kotilatauslaitteella, mutta kuinka paljon nopeampaa, riippuu ennen kaikkea autostasi.

“Pikalaturi” on yleinen termi laturilla, joka tuottaa jopa 149 kW tehoa, kun taas “suurteholaturi” tarjoaa yli 150 kW lataustehon. Jos autosi latausteho on rajoitettu esim. 50 kW:iin, kannattaa käyttää pikalaturia, sillä surteholaturin tehosta ei ole hyötyä. Lisäksi suurteholaturit ovat usein kalliimpia käyttää kuin pikalaturit.

Jos autosi pystyy ottamaan vastaan yli 150 kW:n lataustehoa, kannattaa käyttää suurteholaturia – säästät aikaa.

Kun kytket auton laturiin, laturin ja auton välillä vaihdetaan erilaisia tietoja. Koska akku määrittää kuinka paljon virtaa se voi vastaanottaa, auto lähettää laturille tietoja akun tilasta ennen latauksen aloittamista. Jos akku on kylmä, lähes tyhjä tai lähes täynnä, latausteho on pienempi kuin jos akku on riittävän lämmin ja akun “varausprosentti” (SOC) on 10% ja 80/90% välissä.

Lataus on yleensä alussa hieman hitaampaa, mutta muutaman minuutin kuluttua latausteho nousee. Hyvissä olosuhteissa saavutetaan laturin/auton maksimiteho ja teho laskee, kun akku  latautuu täydemmäksi. Tätä tehon nousua ja laskua kuvaavaa tietoa kutsutaan latauskäyräksi, joka on hyödyllistä selvittää ainakin omalle autolle. Esimerkiksi usein näkee mainittavan, että sähköauton fiksu latausprosentti on 80-85 %. Tämä johtuu siitä, että ne viimeiset latausprosentit vievät usein hyvin kauan.

Pikalaturilla lataaminen 80 %:iin kestää 20–60 minuuttia (riippuen autotyypistä, lämpötilasta ja käytettävissä olevasta tehosta), kun taas suurteholaturilla lataus voi olla paljon nopeampaa.