Recharge drifter og har ansvar for kundeservice for ladestasjoner på din lokasjon. Alle våre ladestasjoner kommuniserer vårt driftssystem, som i sin tur overvåker dem. Recharge utfører årlig service på laderne, og er ansvarlig for å reparere dem om noe er galt. Alle ladestasjoner skal være merket med instruksjoner for lading og tydelig informasjon om hvor man finner pris for lading.

Om Recharge

Recharge er en ladeoperatør– og leverandør, som innebærer at vi setter opp og drifter ladestasjoner samt tilbyr ladetjenester til sluttkunder gjennom vår Recharge-app. Du kan også lade på Recharge-ladestasjoner med andre ladeleverandører som:

 • Fortum Charge & Drive
 • Northe
 • Ladeklubben (Elbilforeningen)
 • Elton
 • Easypark app
 • med flere…

I tillegg har mange bilprodusenter egne ladebrikker, ladekort og/eller apper, inkludert Hyundai, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, og Mini.

Kort oppsummert:
Recharge selger strøm gjennom sine ladestasjoner via ladeleverandører.

Alle kan lade hos Recharge

Man trenger ikke å være kunde hos en ladeleverandør for å lade hos Recharge. Som ladekunde kan man også “drop-in”-lade ved å scanne QR-kode og betale med kort. Flere og flere får mulighet for tæpping. Du kan lese mer om de ulike betalingsmetodene under.


Elbil-lading generelt

Det finnes elbiler i alle størrelser og fasonger. Ulike biler har ulike batteristørrelser, og kan lade med ulik effekt. Recharge tilbyr lading i følgende “effektkategorier”:

 1. Normalladere (AC, saktere lading): Effekten varierer fra 3,6 kW til 22 kW.
 2. Hurtigladere (DC): Våre hurtigladere kan gi opptil 50 kW effekt.
 3. Lynladere (DC): opp til 400 kW, vanligvis fra 150 til 400 kW.

Det kan gjerne være forskjellige ladertyper som gir ulik effekt på hvert ladested.

Generelt kan man si “jo mer effekt fra laderen, jo raskere får man fylt opp batteriet.” Men tiden det tar å fylle opp batteriet, avhenger også av bilen og bilens batteristyringssystem.

Mange vanlige elbiler i dag kan lade med max 135 kW, og da hjelper det lite at laderen kan gi 400 kW. De fleste kunder som forventer å få 150 kW effekt fra en 150 kW lader, kjenner ikke til bilens begrensninger med tanke på lading.

Vanlige spørsmål fra ladekunder:

1. Hvilken ladeplugg skal jeg bruke?

Ikke alle elbiler benytter samme type “plugg” for lading. Noen biler, som Nissan Leaf, benytter CHAdeMO, mens de aller fleste benytter CCS. Våre ladestasjoner har alltid noen av hver, men med hovedvekt på CCS fordi bilparken består av flest slike.

2. Hvordan starter jeg lading?

På våre ladestasjoner kan man starte lading på tre måter:

 1. Ved å scanne en QR-kode for å betale med kort
 2. Ved å benytte en allerede registrert ladebrikke fra en av våre leverandører
 3. Ved å benytte en av ladeleverandørenes apper
 4. Ved å tæppe betalingskortet direkte på kortterminalen (tilgjengelig snart på alle våre ladestasjoner)

Kunden finner beskrivelse av de ulike metodene på selve laderen, slik som dette:

3. Hvorfor får jeg ikke full ladeeffekt?

Svaret her er sammensatt, og det kan være flere grunner til at forventet effekt ikke oppnås:

 1. Effekten som oppgis på laderen, er den maksimale effekten laderen kan gi. Det kan være begrensninger i den totale kapasiteten på ladestasjonen som fører til at en 150 kW-lader ikke kan gi full effekt fordi ladestasjonen fordeler den tilgjengelige totaleffekten på alle fire laderne.

  Les mer om dynamisk lastbalansering og samtidig lading (artikkel kommer).

 2. Noen biler kan lade med maksimalt 50 kW, mens andre kan ta opp mot 250 kW. I all hovedsak er det bilen og dens batteristyringssystem som bestemmer hvor raskt batteriet kan motta strøm. Dette avhenger av hvor mye strøm det er på batteriet når kunden kobler til laderen (State of Charge = SoC), hvilken temperatur batteriet har, og hvilken temperatur det er i været. Kulde reduserer ladeeffekten. For optimal lading bør det være 1) ganske varmt i været, 2) bilen bør ha varmt batteri, og 3) batteritilstanden (SoC) bør være lav – ned mot, og gjerne under, 10%.

  Les mer om ladeeffekt og ladekurve her.

 3. Det kan være en feil på laderen som gjør at den ikke gir ønsket effekt. Dersom årsaken til den lave effekten ikke skyldes punktene over, kan du som stasjonsansatt be kunden kontakte kundeservice +69 14 14 10 og oppgi ladernummer og tidspunkt slik at vi kan sjekke opp laderens tilstand.

4. Hvor lang tid tar det å lade?

Å spørre dette spørsmålet, er omtrent som å spørre “hvor langt er et tau?” Svaret må nødvendigvis være: “Det kommer an på!” I denne artikkelen beskriver vi hva som påvirker ladehastigheten: Får du ikke full effekt fra en lynlader? Dette påvirker ladehastigheten

5. Hvordan stoppe lading?

Om kunden har startet lading ved å scanne QR-koden og legge inn kortinformasjon, så kan lading stoppes på følgende måter:

 1. Trykke på “Stopp” knappen på laderen
 2. Trykke på “Stopp lading” på nettsiden hvor man følger med på ladeøkten etter å ha startet lading med QR-kode
 3. Trykke på “Stopp lading” i bilens infotainment system
 4. Om kunden har startet lading med RFID-brikke, så kan kunden scanne den samme RFID-brikken på laderen og trykke på Stopp-knappen
6. Hvordan kobler jeg laderen fra bilen?

På en hurtiglader kan det være flere grunner til at kunden ikke får ladepluggen løs fra bilen. Som regel fungerer det å dobbeltklikke på “Lås opp”-knappen på nøkkelen, eller å starte lading på nytt for deretter å avslutte lading igjen og koble fra. Dersom kunden sliter med å komme løs, bør vedkommende kontakte Recharge kundeservice for hjelp.

7. Hva koster det å lade?

Du finner alltid oppdatert informasjon om våre ladepriser på
Finn Recharge sine priser for de ulike laderne | Recharge (rechargeinfra.com)

8. Kan to biler lade samtidig på samme lader?

På hurtigladerne opptil 50 kW er det som regel bare mulig å lade én bil av gangen med mindre det også er et uttak for AC-lading for normallading på den samme laderen. Våre lynladere på over 150 kW tillater at to biler lader samtidig. Det betyr at to biler med CCS-uttak, eller én bil med CHAdeMO og én med CCS kan lade samtidig. Effekten i laderen blir fordelt mellom bilene som lader, så ladekunden kan dessverre ikke forvente å få f.eks. 150 kW eller opptil 400 kW – som er den totale effekten laderen kan gi – dersom to biler skal lade samtidig.

Recharge kundeservice

Dersom kunden har spørsmål til lading med QR-kode og/eller tæpping, eller det er en feil eller skade på laderen, kan vedkommende kontakte Recharge kundeservice:

Recharge kundeservice er alltid tilgjengelig, 24/7, 365 dager i året. De kan fjernstyre, feilsøke og restarte ladestasjoner.

Ladeleverandører og deres kundeservice

Dersom kunden har spørsmål knyttet til registrering av ladebrikke, lading med app eller betalinger knyttet til en ladeleverandør, bør disse rettes til den respektive ladeleverandøren.

Du kan henvise kunden til nettsiden https://rechargeinfra.com/no/bedriftslosninger/ladeleverandorer/ for en oversikt over ladeleverandører og kontaktinfo til disse.


Videoer

Slik lader du med app:

Slik lader du med kort via QR-kode:

Slik lader du med ladebrikke:

Slik velger du riktig lader og ladeplugg: