Många undrar hur lång tid det tar att ladda en elbil. Här är några tips som hjälper dig att ladda batteriet på bästa sätt, oavsett vilken laddmetod du väljer.

ladda elbilen

I vissa situationer är det extra viktigt att veta hur lång tid det tar att ladda bilen. Om du har en hemladdare kan det vara bra att veta när på kvällen du ska starta laddningen så att bilen är redo för nästa dags körning. Och om du ska köra långt kan du planera din resa bättre om du vet hur lång tid du behöver vid laddningsstoppet för att komma fram i tid.

Ladda hemma i ett vanligt vägguttag

Det går faktiskt att ladda bilen hemma i ett vanligt vägg- eller motorvärmaruttag, till exempel i garaget. Men det finns två skäl till att detta inte är att rekommendera:

  1. Det tar väldigt lång tid eftersom laddeffekten blir låg. Strömstyrkan stryps av laddboxen som sitter på laddkabeln och blir som regel max 10 ampere (A). Därmed blir laddeffekten i bästa fall runt 2,3 kW, vilket betyder att det tar ca 20 timmar att fulladda ett batteri med en kapacitet på 50 kW – även under optimala förhållanden.
  2. Brandrisken. Att ladda en elbil skapar stor belastning under många timmar vilket ökar risken för värmeutveckling i uttaget, som i värsta fall kan börja brinna.

Ladda hemma med godkänd laddbox

Den rekommenderade metoden för hemmaladdning är att använda en godkänd laddbox som installerats av en elektriker. Laddbox är egentligen en felbenämning eftersom det inte är själva boxen som laddar batteriet. Omvandlingen från elnätets växelström till batteriets likström sker via en inbyggd laddare i bilen, laddboxen endast överför strömmen från elnätet till den inbyggda laddaren. Med en laddbox laddas bilen både effektivare och säkrare än med ett vanligt vägguttag, så det är absolut en bra investering.

I bostäder är spänningen 230V och vanligtvis används då en laddbox med en strömstyrka på 16–32A. Ju högre strömstyrka (A), desto snabbare laddning. Med en laddbox kan man fulladda ett tomt 50 kW batteri på under sju timmar.

Men det är sällan ett elbilsbatteri körs helt tomt och de flesta elbilar mår inte bra av att fulladdas för ofta. Därför blir den faktiska laddtiden vanligtvis betydligt kortare än sju timmar.

Ladda med snabb- och supersnabbladdare

Om du ska köra långt kan du behöva ladda bilen längs vägen. Du kan räkna med att det går betydligt snabbare att ladda bilen vid en publik laddstation än hemma, men hur lång tid laddningen tar beror främst på hur mycket effekt din bil kan ta emot.

En snabbladdare levererar en laddeffekt på 50–149 kW och en supersnabbladdare upp till 350 kW. Om din bil inte kan ta emot mer än till exempel 50 kW räcker det att använda en snabbladdare eftersom bilen ändå inte kan ta emot den höga effekten från en  supersnabbladdare. Det brukar dessutom kosta lite mer att ladda med en supersnabbladdare.

Men visst, har du en bil som kan ta emot mer 150 kW är det praktiskt att välja en supersnabbladdare – det går ju superfort!

På Ladestasjoner.no finns en lista över laddeffekten hos olika elbilsmodeller. Listan är dock inte uppdaterad med de allra senaste modellerna.

När du sätter i kontakten för att ladda bilen kontrollerar batteristyrsystemet batteriets status innan laddningen startar. Om batteriet är kallt, nästan helt tomt eller nästan helt fullt blir laddeffekten lägre än om batteriet är varmt och laddningsnivån (state of charge, SOC) ligger på mellan 10 och 80-90 %.

För att batteriet inte ska ta skada laddas det långsamt i början om batterinivån är låg, men efter några minuter ökar effekten och håller sig på en hög nivå för att till sist avta när batteriet närmar sig full laddning. Detta kallas laddkurvan och den kan det vara bra att känna till. Om man laddar bilen vid en publik laddstation bör man nämligen bara ladda bilen till 80-85 procent (enligt god ”elbilsetikett”) eftersom det ofta tar lång tid att ladda de sista procenten upp till 100.

Att ladda batteriet till 80 procent med en snabbladdare tar 20-60 minuter (beroende på bilmodell, temperatur och tillgänglig effekt), och med en supersnabbladdare kan det gå betydligt snabbare.