Tillsammans med Laxbutiken i Ljungskile driftsatte Recharge nyligen sin första lastbalanserade laddstation för supersnabbladdning. Nu säljs det så många elbilar i Sverige att den redan måste utökas från fyra till åtta laddpunkter.

Vi har inte ens haft en officiell öppning av laddstationen än och nu måste vi redan fördubbla kapaciteten.

Maria Brant, chef för Recharge i Sverige.

De rena elbilarna har ökat i popularitet de senaste åren och har nu passerat såväl bensin- som hybridbilar i nybilsförsäljningen. Ungefär var tredje bil som säljs i Sverige är nu eldriven.

”För att ytterligare öka takten i omställningen behöver laddinfrastrukturen byggas ut betydligt snabbare än hittills. Vi på Recharge bygger därför nu över 1000 supersnabbladdare i Sverige och denna laddplats vid Laxbutiken i Ljungskile är den första där vi använder Kempowers lastbalanserade system. Med denna teknik kan vi bygga ännu fler laddpunkter än tidigare, och det är kul att se att det bara några veckor efter att laddstationerna togs i drift finns ett behov av att fördubbla antalet från fyra till åtta,” säger Maria Brant.

Vi på Laxbutiken är glada över att kunna erbjuda supersnabb laddning av elbilar tillsammans med Recharge. Våra kunder är medvetna och efterfrågar högsta kvalitet, både när det kommer till mat och service. Så att kunna komplettera vårt serviceutbud med framtidens elbilsladdning ser vi därför som väldigt positivt.

Jonas Lagnell, Laxbutikens ägare

Den nya laddstationen i Ljungskile blir ett exempel på den typ av moderna laddstationer Recharge kommer att bygga många av i Sverige.

”Elbilsförarna behöver kunna lita på att de kan ladda när de kommer fram till en laddplats och de behöver tillgång till bra service för att kunna koppla av medan bilen laddar. Vi ser nu till att alltid bygga minst fyra laddpunkter med 150 kilowatt kapacitet på attraktiva lägen med riktigt bra serviceutbud. Laxbutiken i Ljungskile driver en mycket uppskattad restaurang i fantastisk miljö och vi är väldigt glada att vi har öppnat vår första nya Rechargehub just här,” säger Maria Brant.

Behovet av laddstationer är enormt

Laddstationerna vid Laxbutiken i Ljungskile är både lastbalanserade och modulbaserade. På det sättet minimeras belastningen på elnätet, med bästa möjliga effekt för de elbilar som laddar.

”Detta är särskilt viktigt i Sverige, där den begränsade kapaciteten i elnäten är den största utmaningen för att elektrifieringen ska lyckas. Att vi som land snabbt kan bygga ut laddinfrastrukturen är en av de mest kritiska faktorerna för att ännu fler ska våga välja elbil nästa gång,” säger Brant.

De närmaste månaderna kommer Recharge att öppna ett tiotal ytterligare laddstationer som följer det nya konceptet. I det arbetet kommer erfarenheterna från Norge väl till pass.

”Norge är det land i världen som har den största elbilsmarknaden. Vi ser att elbilsförsäljningen i Sverige nu matchar vad Norge hade 2018, så om några få år är Sverige där Norge ligger idag, där 80 procent av nybilsförsäljningen är eldriven. Som den största laddoperatören i Norge använder vi på Recharge nu vår erfarenhet därifrån när vi bygger över 1000 supersnabbladdare för att svenska elbilsförare snabbt och enkelt ska kunna ladda sina bilar,” säger Maria Brant på Recharge.

För de flesta av de 1000 supersnabbladdare som ingår i satsningen väntar Recharge dock på kapacitet från elbolagen och i vissa fall bygglov.

”I det aktuella projektet med Laxbutiken vill vi berömma Uddevalla Energi för ett bra jobb. Med effektiv handläggning och proaktiv dialog med inblandade parter kunde de leverera kapacitet ett halvår tidigare än förväntat. Regeringen arbetar med utmaningarna inom ramen för Elektrifieringsstrategin och vi hoppas att fler aktörer i branschen kan hjälpas åt att hitta lösningar på kapacitetsfrågan”, säger Maria Brant.

Det här är Recharge

Recharge är en pionjär inom elbilsindustrin, och har drivit ett offentligt tillgängligt laddnätverk för elbilar sedan 2011. I dag är Recharge en ledande operatör för laddstationer i Norden och driver fler än 2600 laddstationer i Norge, Finland och Sverige. Recharge stöttar övergången till en elektrisk bilpark genom att erbjuda enkla och användarvänliga laddtjänster på attraktiva platser. Recharge har huvudkontor i Moss, och ägs av Infracapital som är en del av M&G Plc. M&G Plc är noterat på London Stock Exchange.