Hvor langt du kan kjøre etter et gjennomsnittlig ladestopp på 25 minutter avhenger av flere faktorer. Vi gir deg oversikten over hva som påvirker rekkevidden.

1. Hvilke type elbil du har

Alle elbiler har forskjellig rekkevidde, og denne kan variere fra 100 kilometer til 630 kilometer, alt ut fra årsmodell og type elbil. Når bilprodusentene oppgir rekkevidde, handler det om hvor langt du kan kjøre mellom hver gang du bør lade batteriet, og dette oppgis i kilometer og WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dette regnes som en av de mest pålitelige målemetodene for rekkevidde på elbiler, fordi den tar høyde for vekten av passasjerene, kjøremønster og værforhold.

Du kan derimot ikke stole blindt på bilprodusentens oppgitte rekkevidde. Hvert år gjennomfører NAF og bilmagasinet Motor en rekkeviddetest både sommer og vinter, og resultatet fra sommerens test viser at kun et fåtall av bilene går så langt som bilprodusentens oppgitte WLTP (Motor.no, 2022).

NAF har også gjennomført en ladetest, og denne viser at rekkevidde ikke nødvendigvis er det eneste som gjelder når du skal velge elbil. Det er kombinasjonen av rekkevidde, lavt forbruk og god ladekurve som er avgjørende (NAF, 2021).

2. Hvor mye du lader batteriet

Dersom du starter turen med fulladet batteri kommer du selvsagt lengst. Det anbefales derimot å hurtiglade batteriet til maks 80 prosent da dette bevarer batteriets helse. Dersom batteriet hyppig tømmes helt og fylles til 100 prosent, kan dette føre til dårligere batterikapasitet og dermed kortere rekkevidde.

3. Værforhold og topografi

At elbilen mister rekkevidde om vinteren på grunn av kulde er en kjent sak. Veier med is eller snø vil også gi større friksjon på hjulene, som vil føre til kortere rekkevidde. Værforhold kan også skape problemer i sommermånedene, og vått og kjølig sommervær har også innvirkning på rekkevidden (Motor.no, 2022). I tillegg vil topografi har mye si for hvor langt du kan kjøre etter en lading. Dersom du kjører på en strekning med ulendt terreng og mange oppoverbakker, vil dette påvirke rekkevidden betraktelig. Kjører du derimot i nedoverbakker, har du mulighet for å bruke regenerering, som betyr at elbilen selv bremser opp og på den måten kan lade batteriet. Noe som vil føre til lenger rekkevidde.

4. Kjørestil

Kjører du pent, blir du belønnet med lenger rekkevidde. Hold god avstand til bilen foran, og ha blikket langt frem slik at du har god oversikt over trafikkbildet. Ved å holde en jevn hastighet, og unngå kraftige nedbremsinger og fartsøkninger, kjører du både sikrere og bruker mindre strøm.

5. Type dekk

Både felgdimensjon, rullemotstand og lufttrykk i dekkene har innvirkning på rekkevidden. En stor felg, øker vekten, noe som vil øke strømforbruket. Velg også dekk med lav rullemotstand, og sørg for at dekket har det lufttrykket som produsenten anbefaler for makslast. Hvis dekkene er for bløte, ruller de tungt. Dette gir vesentlig økt energiforbruk og potensielt sterkt redusert rekkevidde.

6. Taklast

Dersom du har takboks, vil dette ha innvirkning på rekkevidden. En takboks betyr 5-15 prosent økt strømforbruk, avhengig av type last og økt luftmotstand (Elbil.no, 2022).

7. Bilens totalvekt

Antall passasjerer og bagasje har mye å si for elbilens rekkevidde. Jo tyngre bil, dess kortere rekkevidde. Unngå unødvendig bagasje og fordel vekten ved å legge det tyngste nederst i bilen. Husk også at alle elbiler har en nyttelast som ikke må overstiges. Nyttelasten er bilens tillatte totalvekt, egenvekten fratrukket, og tallet oppgis i vognkortet. Dette er nyttelasten for de 10 mest populære elbilene.

Recharge har 2 600 ladestasjoner i Norden

Finn nærmeste lader her.

Kilder:
Motor.no, 2022
NAF.no, 2021
Motor.no, 2022
Elbil.no, 2022