Om oss

Choose language
Choose language

Ordboken for elbilister!

Det er kilometervis med nye ord og begreper man skal forholde seg til som elbilist. Her har vi forklart noen av de vanligste. Dette er ordboken for elbilister!

A – F

 • A

  AC
  Vekselstrøm

  AC-lader
  AC-lader er det samme som en normallader.

  AC-lading
  AC-lading er lading ved en ladestolpe som tilbyr vekselstrøm. Bilen har en ombordlader som omformer dette til likestrøm. Alle batterier har likestrøm. Ombordladeren er en flaskehals for ladefarten. Når du lader elbilen hjemme, så er det altså AC-lading.

  Adapter
  Ledningsovergang

 • B

  Batteristyringssystem
  Batteristyringssystemet i elbilen følger med på batteriets ladenivå og styrer bilens strømforbruk. I tillegg bestemmer systemet hvor fort strøm skal fylles på batteriet – derfor sier vi at bilen bestemmer ladefart, ikke laderen. 

  BEV
  BEV står for battery electric vehicle, eller batteri-elektrisk kjøretøy på norsk. Dette brukes om elbiler, og ikke om ladbare hybrider.

  Blått adapter
  Adapter brukt mot en blå industrikontakt med 32 ampere på 230 volts anlegg. Gir ladeeffekt på 7,4 kW.

 • C

  CCS
  Denne hurtigladingsstandarden er nyere enn CHAdeMO, og har blitt europeisk standard. De fleste nye elbiler kommer som regel med denne standarden. CCS gir ladeeffekt opptil 350 kW for kompatible modeller.

  CHAdeMO
  Opprinnelig en japansk ladestandard og kabeltype. En del eldre asiatiske elbiler bruker denne pluggen. Av dagens elbiler er det stort sett bare Nissan som fortsatt bruker den. I tillegg kan Tesla bruke denne med et CHAdeMO-adapter. CHAdeMO gir ladeeffekter opp til 62,5 kW, i Norge som oftest opp til 50 kW.

 • D

  DC
  Likestrøm. Brukes ved hurtiglading. Da forbigåes bilens ombordlader, og ladingen skjer direkte fra ladestasjonen til batteriet.

  Dynamisk lastbalansering
  Et ladested med dynamisk lastbalansering sikrer god utnyttelse av strømnettet, ved å fordele tilgjengelig kapasitet til de ladeuttakene som er i bruk.

  Dynamisk laststyrt ladestasjon
  Ved en dynamisk laststyrt ladestasjon så vil ladefarten (effekten) du kan få variere basert på hvor mange biler som lader samtidig på anlegget og hvor mye strøm som er tilgjengelig.

 • E

  Effekt
  Effekt er hastigheten på hvor fort strømmen fylles på batteriet. Vi kaller det for ladefart. Effekten oppgis i kilowatt (kW). 

  Effekt (kW)
  Effekt er ladefarten og måles i kW. En ladestasjon kan ha én eller flere ladeuttak eller ladekabler. Du kan se maks effekt tilgjengelig per uttak/kabel på ladestasjonen. Effekten tilgjengelig kan variere på alle typer ladestasjoner, også hurtigladere. Effekten oppgitt er den maksimale effekten ladestasjonen kan gi, men vær oppmerksom på at bilen kan begrense ladefarten.

  Elbil
  En elbil er en bil som drives av elektrisitet og ikke en forbrenningsmotor. Energien til framdrift lagres som regel i batterier. 

  EV
  EV står for electric vehicle – oversatt til elektrisk kjøretøy på norsk. I utlandet brukes betegnelsen EV både om elbil og ladbare hybrider. 

  Estimert rekkevidde
  Bilens rekkevidde basert på tidligere forbruk på kjøreturen.

 • F

  Forbruk
  Måles i kWh/km og brukes når man regner ut estimert rekkevidde.

  Fossilbil
  Fossilbil har blitt et begrep i media om biler med forbrenningsmotor.

Visste du at…

Recharge har et åpent ladenettverk som gjør at du som elbilist selv kan velge hvor du vil handle strømmen fra?

Se alle ladeleverandørene våre

G – L

 • G

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • H

  Hjemmelader
  En hjemmelader brukes stort sett om ladeboks. Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmeladeboks (også kalt «hjemmelader») der du lader til vanlig. Med en ladeboks vil du nemlig lade både sikrere og raskere enn hvis du lader med vanlig stikkontakt. Det er fordi ladebokser er laget spesielt for elbil.

  Hurtiglader
  En hurtiglader gir en ladefart mellom 50 – 100 kW. Den er raskere enn på en normallader, men tregere enn lynladereren. En hurtiglader har CHAdeMO- og CCS-kabler fastmontert. Noen har i tillegg et AC-uttak eller en AC-kabel. Bare én bil kan lade av gangen på en hurtiglader, med mindre den også har AC-uttak/-kabel – da kan dette benyttes i tillegg.

  Hybrid
  En hybridbil er en bil som bruker både forbrenningsmotor og elektrisk motor som kraftkilde. De fleste hybrider kan lades, men kun noen få bruker regenerert strøm. Hybrider har mye kortere rekkevidde når de kjører på strøm enn elbiler, men kan til gjengjeld bytte over til framdrift med forbrenningsmotor underveis.

 • I

  ICE
  ICE står for internal combustion engine. På norsk kjenner vi dette som forbrenningsmotor. Ofte bruker man uttrykket ICE om bil med forbrenningsmotor (fossilbil), altså til forskjell fra en elbil.

  ICEd
  En fossilbil har parkert inne en lader. Spiller på ordet iced (nediset). Skaper ofte mange sinte kommentarer i sosiale medier.

 • J

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • K

  Kombinasjonspris
  På noen ladere betaler du både for tiden du opptar laderen (per minutt) og for strømmen du fyller (per kWt). Dette kaller vi kombinasjonspris. 

  kW
  kW står for kilowatt og sier noe om hvor fort strømmen går inn på bilbatteriet. Kilowatt måler altså effekten, eller ladefarten. Hvis man lader på 50 kW i én time – vil man få 50 kWt strøm.

  kWh
  kWh er engelsk og står for kilowatt-hour. På norsk bruker vi kWt.

  kWt
  kWt står for kilowattime og måler strømforbruk. På strømregningen din hjemme oppgis forbruket i kWt.

  kWt-pris
  På noen ladere betaler du for strømmen du får. Prisen er litt høyere enn kWt-prisen du betaler for strømmen hjemme, fordi tilgang til høyere effekt er dyrere, i tillegg til å dekke kostnader for laderen og andre utgifter. 

 • L

  Ladeboks
  Ladeboks brukes om den ladestasjonen man ofte har hjemme. Den gir god sikkerhet og lader raskere enn i vanlig stikkontakt. Når man lader en elbil med ladeboks benyttes en spesiell elbil-kabel som er laget for å tåle høy belastning over tid. Det finnes ladebokser med og uten fastmontert kabel. Å lade med en ladeboks kan redusere kostnader når strømprisen er høy.

  Ladefart
  Ladefart er betegnelsen på hvor fort strømmen fylles på batteriet. Vi måler denne effekten i kilowatt (kW).

  Ladepunkt
  Et ladepunkt er det samme som et ladeuttak. Nen av våre ladere har flere ladeuttak/ladepunkter, det gjør at flere elbiler kan lade samtidig.

  Lynlader
  En lynlader er en lademodell med en ladefart 100 kW. Den har fastmonterte kabler, som regel én CHAdeMO-kabel og én CCS-kabel, andre ganger har den to CCS-kabler. På lynladeren kan to biler lade samtidig og dele på effekten som tilbys. Ikke alle bilmodeller kan utnytte den høye effekten på en lynlader, men de får ladet på lynladeren uansett.

Savner du noe i ordlista?

Da vil vil gjerne høre fra deg!
Tips oss på kundeservice@rechargeinfra.com!

M – R

 • M

  Mellomrask lading
  Mellomrask lading er et annet navn på normallading. 

  Minuttpris
  På noen ladere betaler du for tiden du opptar laderen, enten bilen lader eller ikke.

 • N

  Normallader
  En normallader er en lademodell som gir mellom 3 – 22 kW. Normalladeren er egentlig ikke en lader, men tilbyr strøm til ombordladeren i bilen. Du må ha med egen kabel for å lade på en normallader. Normalladeren har AC-uttak. 

 • O

  Ombordlader
  Bilen har en omformer som gjør vekselstrøm fra strømnettet om til likestrøm som kan fylle batteriet. 

 • P

  PHEV
  PHEV står for plug-in hybrid electric vehicle som kan oversettes til ladbart hybrid-elektrisk kjøretøy på norsk. I Norge kjenner vi disse som ladbare hybrider eller bare hybridbil. 

 • Q

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • R

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

Visste du at…

 Du kan lade elbilen med ladebrikke, app fra flere leverandører, eller du kan velge én av våre enkle drop-in-tjenester og betale med SMS?

Våre lademetoder

S – Z

 • S

  Schuko
  En schuko er en standard, jordet stikkontakt og støpsel, som de fleste har hjemme. En schuko-kontakt er beskyttet med jording, men det anbefales kun som en nødløsning ved lading av elbil.

  Semihurtig lading
  Semihurtig lading er et annet navn på normallading. 

  Superlader / superhurtiglader
  Superlader / superhurtiglader er et annet navn på lynlader.

  Strøm
  Strøm er egentlig ampere, men i dagligtale bruker vi det om mengde, f.eks. hvor mye strøm man har igjen på batteriet. Strømforbruk måles i kilowattimer (kWt). Elbiler har bilbatterier med et gitt antall kWt. Mindre elbiler bruker færre kWt på en mil enn større biler.

 • T

  Type 1-kontakt
  Dette er den mest utbredte kontakten for eldre koreanske modeller, som Nissan Leaf, Kia Soul og Mitsubishi i-Miev. Man kan lade bilen på en normallader med en Type 1 til Type 2-kabel. Type 1-kontakten håndterer opp mot 19 kW. 

  Type 2
  Type 2 er kontakten som er på alle normalladere, og også på de fleste nyere elbiler. Man lader på en normallader med en Type 2 til Type 2-kabel. Type 2-kontakt kalles også noen ganger «Mennekes», og den håndterer opptil 43 kW ladeeffekt.

 • U

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • V

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • W

  Watt
  Watt er måleenheten for effekt, som vi si overført energi per tidsenhet. 

 • X

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • Y

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

 • Z

  Oi da, her har vi ikke noen ord enda. Vi blir veldig glade for tips, så skriv gjerne til oss kundeservice@rechargeinfra.com!

Æ – Å

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter og tilbud. Skriv inn din-epost og meld deg på vårt nyhetsbrev.