På grunn av høye kostnader har vi under året vært nødt til å justere våre ladepriser ved flere anledninger. Nå ser vi en nedgang i kostnader knyttet til strøm, og setter derfor ned drop-in prisen for lading på alle våre hurtig- og lynladere.

Norske strømpriser har historisk sett vært lave og jevne. Dette har gjort det mulig for oss som ladeoperatør å ha stabile og forutsigbare ladepriser over lengre tid. I 2022 endret dette seg, og strømprisene endrer seg nå hyppigere enn før. Den nye situasjonen gjør det vanskeligere for oss som ladeoperatør å fastsette langsiktige priser på lading, og vi er nødt til å kontinuerlige vurdere våre priser opp mot forbruksmønster og kostnader.  

Prisen på strøm har en stor påvirkning på våre ladepriser, men det er viktig å påpeke at det også er andre komponenter som påvirker prisen, blant annet høye effekttariffer og kostnader til kundeservice, drift og vedlikehold. Vi tilbyr også vesentlig raskere lading enn det man får hjemme, og denne typen infrastruktur krever store investeringer. 

Som en av Nordens ledende ladeoperatør så ønsker vi å være transparente mot våre kunder og følge prisutviklingen i både opp- og nedganger. Derfor setter vi nå ned prisen for drop-in lading på alle våre hurtig- og lynladestasjoner i Sverige og Norge. 

Fra og med 18.11.2022 vil våre drop-in priser være: 

  • På våre normalladere (opp til 22kW) vil prisen være 6,99 kr/kWt i Sør og 4,29 kr/kWt i Nord.  
  • På våre hurtigladere (opp til 50kW) vil prisen være 7,49 kr/kWt i Sør og 5,49 kr/kWt i Nord.  
  • På raskere ladere og lynladere (opptil 350kW) vil prisen være 7,99 kr/kWt i Sør og 5,99 kr/kWt i Nord. 
Drop-in price for Norway

Du finner alltid oppdaterte priser her

Prisen kan variere 

Recharge har et åpent nettverk. Det betyr at du kan bruke mange forskjellige brikke og app-løsninger for å lade, så du slipper å laste ned enda en ny app når du skal lade hos oss. Vi vil gjøre oppmerksom på at prisen for lading med app eller ladebrikke gjennom ulike tjenesteleverandører (f.eks. ladetjenester fra billeverandører og aktører Fortum og Elbilforeningens ladeklubb) vil variere. Det er tjenesteleverandørene selv som setter prismodell og prisnivå for sine tjenester.  

Om Recharge

Recharge er pionerer innen elbilindustrien, og har drevet et offentlig tilgjengelig nettverk av hurtigladestasjoner for elbil siden 2011. I dag er Recharge en ledende operatør av ladestasjoner for elbiler i Norden, og drifter mer enn 4000 ladepunkter i Norden, hvorav 2500 er i Norge. Hver måned lades det 300 000 ganger ved Recharge sine ladestasjoner.

Selskapet er eid av den britiske infrastrukturinvestoren Infracapital.