Ved å ha elbilladere utenfor bedriften din, vil du tiltrekke deg både kunder og ansatte. Ikke minst gjør du bedriften til et attraktivt ladestopp. Her er flere grunner til at elbilladere utenfor bedriften er en god idé.

1. En mer attraktiv arbeidsplass

Nybilsalget på elbiler har økt drastisk de siste årene, så det er gode sjanser for at flere av dine ansatte kjører elbil til jobb. Selv om de fleste lader hjemme, er muligheten for å lade elbilen på arbeidsplassen høyt verdsatt. Noen elbiler trenger lenger tid til å bli fulladet, og da er arbeidsplassen hvor man tilbringer mye tid et perfekt sted å lade – spesielt for pendlere. Å tilrettelegge for lading på arbeidsplassen kan gjøre bedriften mer attraktiv for både nye og eksisterende arbeidstakere.

2. Et konkurransefortrinn på leiemarkedet

Dersom du som eiendomseier leier ut næringslokaler, vil lademuligheter gjøre lokalene mer attraktive hos leietakere. Potensielle leietakere i fremtiden vil ikke bare forvente, men sannsynligvis kreve, at det er tilrettelagt for elbillading til sine ansatte og kunder.

3. Gjør elbillading enklere og mer tilgjengelig

Ved å ha elbilladere utenfor bedriften din, bidrar du til å gjøre elbillading enklere og mer tilgjengelig for både folk på farten, og for de som jobber der. Dette kan igjen bidra til at flere velger elbil fremfor diesel- eller bensinbil.

4. Tiltrekker seg mer kunder

Å tilby lademuligheter til dine kunder, vil gagne bedriften økonomisk og gjøre dere til et attraktivt ladestopp. Kanskje foretrekker kundene å stoppe hos dere fremfor en konkurrerende bedrift, nettopp på grunn av lademulighetene. Når bilen lader, er det naturlig for kunder å tilbringe mer tid inne i butikken for å handle eller ta en matbit.

5. En fremtidsrettet og miljøvennlig profil

Å investere i ladeanlegg utenfor din bedrift, signaliserer at bedriften er fremtidsrettet, bærekraftig og har fokus på miljøvennlig transport. Tilrettelegging for lading av elbiler, som ikke gir utslipp av helseskadelige gasser, kan være ditt bidrag til et lokalmiljø uten eksos. I tillegg til å bidra til å senke klimautslipp ved å gjøre det lettere å velge elbil, forenkler dere også hverdagen til brukerne av bygget.

6. Vi tar oss av driften

Vi i Recharge har bred erfaring med å sette opp ladestasjoner, og vi bistår med å sette opp og drifte ladestasjonene. Enklere blir det ikke.

Slik blir du lokasjonspartner

Har du lyst til å skape en grønnere infrastruktur sammen med oss, gjennom å etablere en ladestasjon utenfor bedriften din? Vi er alltid ute etter nye og spennende lokasjonspartnere. Vi har bred erfaring med å sette opp ladestasjoner, og vi bistår med å sette opp og drifte ladestasjonene utenfor bedriften din. I dag finner du Recharge-ladere ved blant annet matbutikker, restauranter og kiosker. Til sammen utgjør dette gode servicetilbud til alle elbilister på farten.

Åpent ladenettverk

Vi har et åpent ladenettverk. Det betyr at elbilister kan velge mellom flere forskjellige ladeleverandører når de skal lade hos oss, noe som gir både valgfrihet og fleksibilitet.

Samarbeide med Recharge?

Vi er alltid ute etter nye og spennende samarbeidspartnere.

Kontakt oss