1. Johdanto

Recharge AS, Recharge Sweden AB ja Recharge Finland Oy toimivat tällä hetkellä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa (jäljempänä Recharge) ja tarjoavat latausratkaisuja ja sähköajoneuvojen lataamiseen liittyviä palveluja sekä maksuratkaisuja ja latauspalveluja (jäljempänä Palvelu).  

Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja (jäljempänä Palveluntarjoaja) on oikeushenkilö, joka tarjoaa palveluja Asiakkaille, jotka käyttävät RFID-tunnistetta, mobiilisovellusta tai muuta palvelua. 

Käyttämällä Rechargen Palvelua tai laitteita asiakas (jäljempänä Asiakas) hyväksyy näiden ehtojen sisällön (jäljempänä Ehdot) 

Ehdot koskevat Palvelun käyttöä Rechargen verkostoon kuuluvilla tai kumppaniemme tarjoamilla latausasemilla. Lue Ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy Ehtoja, älä käytä Palvelua. 

 

2. Palvelujen käyttäminen

Saadakseen Palvelut käyttöönsä ja käyttääkseen niitä täysimääräisinä Asiakkaan tulee tunnistautua Palveluissamme RFID-tunnisteella, mobiilisovelluksella tai Rechargen verkkomaksuratkaisulla. 

Recharge ei myönnä RFID-tunnisteita. Jos Asiakas haluaa käyttää RFID-tunnistetta tai mobiilisovellusta, hänen on hyväksyttävä sekä Rechargen tietosuojaseloste että Palveluntarjoajien ehdot ennen Palvelun käyttöä. Asiakkaan vastuulla on tuntea Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevat ehdot. 

Drop in -palvelussamme voi käyttää verkkomaksua. Rechargen tarjoamat Palvelut voivat vaihdella maittain. 

 

3. Hinnat ja maksaminen

Kun Asiakas hyväksyy Ehdot käyttämällä Palvelua, hän hyväksyy, että Recharge veloittaa Palvelun käytöstä latausmaksun sekä siihen liittyvät verot ja palvelumaksut. Hinnat ovat nähtävissä verkkosivuillamme: 

https://rechargeinfra.com/no/priser/

https://rechargeinfra.com/sv/priser/

https://rechargeinfra.com/fi/hinnat/

 

Latauspalvelujen hinnat ovat nähtävissä Rechargen verkkomaksuratkaisuissa ja/tai Palveluntarjoajien sovelluksissa. Palvelun hinta voi myös olla asiakaskohtainen, jolloin hinta voi poiketa perushinnasta. Hinnat voivat vaihdella. 

Lopullinen lataushinta muodostuu Asiakkaalle ennen lataamisen aloittamista ilmoitetusta hinnasta latausajan ja/tai ladatun sähkön määrän mukaisesti. Lopullinen hinta lasketaan lataamisen päätyttyä ja veloitetaan Asiakkaalta. 

Järjestelmä lopettaa lataamisen Asiakkaan lataamisen aloittamisen tai jatkamisen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas voi lopettaa lataamisen milloin tahansa. 

Rechargen Palveluja voi käyttää vain latausasemilla olevilla latauspisteillä, jotka on liitetty Rechargen tai sen kumppanien verkostoihin. Latauspisteet näkyvät Rechargen verkkosivustossa, ja niissä on Rechargen tunnukset. 

Rechargen Palveluja voi käyttää seuraavilla tavoilla: 

Drop in -asiakkaat 

Kun veloitus aloitetaan drop in -korttimaksuna Rechargen verkkomaksuratkaisun kautta, Asiakkaan kortille tehdään 50 euron katevaraus Suomessa. Ruotsissa katevaraus on 500 Ruotsin kruunua ja Norjassa 500 Norjan kruunua. Kun lataus on päättynyt, katevaraus vapautetaan ja kortilta veloitetaan toteutunut lataussumma. 

RFID- ja mobiilisovellusasiakkaat 

Recharge ei tarjoa kiinteitä kuukausimaksuja tai muita asiakassopimuksia. Lataaminen RFID-tunnisteella tai mobiilisovelluksella tai muulla Asiakkaan ratkaisulla edellyttää Palveluntarjoajan palveluun liittymistä. 

Palveluntarjoajilla on omat liittymisvaatimuksensa ja -prosessinsa, jotka voivat myös muuttua ajan mittaan. 

  

4. Palvelun peruminen

Kun asiakas on hyväksynyt nämä Ehdot aloittamalla Rechargen drop in-latauksen, Palvelua ei voi perua. 

Palveluntarjoajien palvelujen perumista koskevat kunkin Palveluntarjoajan omat ehdot. 

  

5. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että lataaminen käynnistyy ja loppuu oikein. Varmistaakseen lataamisen käynnistymisen Asiakkaan tulee seurata latauspisteen ilmoituksia. Asiakkaan velvollisuudet: 

 • Asiakkaan tulee hyväksyä Rechargen maksuehdot ennen Palvelun käyttöä.
 • Asiakkaan tulee hyväksyä Palveluntarjoajan ehdot ennen latauspisteen käyttöä RFID-tunnisteella tai mobiilisovelluksella.
 • Asiakas vastaa Palvelun luvattomasta käytöstä.
 • Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva puhelinliittymä, joka mahdollistaa Palvelun käyttämisen.
 • Asiakkaan tulee varmistaa, että lataaminen käynnistyy oikein ja että lataamisohjeita noudatetaan riippumatta siitä, tapahtuuko maksaminen RFID-tunnisteella, mobiilisovelluksella vai verkkomaksuna. Recharge ei vastaa menetyksistä, vahingoista tai muista oikeus- tai talousseuraamuksista, jos Asiakas ei ole noudattanut ohjeita.
 • Asiakkaan tulee varmistaa, että Palveluun rekisteröity maksu- tai luottokortti on voimassa, sillä on riittävästi katetta eikä sitä ole suljettu. Jos korttiveloitusta ei hyväksytä, Rechargella on oikeus lähettää Asiakkaalle erillinen lasku.

 

6. Rechargen vastuu

Recharge ei vastaa suorista tai epäsuorista oikeus- tai talousseuraamuksista Asiakkaalle, mikäli ajoneuvolle tai varusteille syntyy vahinkoa, Palvelussa on käyttökatko tai Palvelu ei toimi. Näihin lukeutuvat muun muassa seuraavat: 

 • matkapuhelinverkko tai vastaavat palvelut eivät toimi
 • matkapuhelinoperaattori on muuttanut puhelinpalveluaan siten, että maksun välittäminen Rechargen palvelun kautta ei enää ole mahdollista
 • Palvelu on poissa käytöstä syistä, jotka osoittautuvat virheellisiksi mutta joiden Recharge uskoi palvelun keskeyttämisen hetkellä olevan päteviä.
 • Toinen henkilö on käyttänyt väärin Asiakkaan kadonnutta tai varastettua RFID-tunnistetta, maksu- tai luottokorttia tai matkapuhelinta. 
 • Recharge ei vastaa Asiakkaan lainvastaisesta, viranomaisten tai kumppanin määräysten vastaisesta pysäköinnistä eikä tällaisesta pysäköinnistä mahdollisesti aiheutuvista sakoista tai virhemaksuista.
 • Recharge ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat lainsäädännöstä, virallistoimista, sodasta, epidemiasta, sabotaasista, epäonnistuneesta tai viivästyneestä toimituksesta, televiestintäyhteyksien tai muiden liikenne- ja viestintäyhteyksien tai kuljetusten, lakon, boikotin, työsulun tai vastaavien olosuhteiden vuoksi, jotka eivät ole Rechargen hallinnassa. Lakkoa, boikottia ja työsulkua koskeva ehto koskee myös niitä tilanteita, joissa Recharge on tällaisten toimien kohteena.
 • Recharge ei vastaa muissa olosuhteissa Asiakkaalle syntyvistä epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, kuten tulonmenetyksistä tai Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisten suhteiden vahingoittumisesta, paitsi jos vahingon syynä on Rechargen huolimattomuus tai tuottamuksellisuus. Korvaus ei missään tilanteessa voi ylittää korvausta, johon Asiakkaalla on kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön nojalla oikeus.

 

7. Tietosuoja ja evästeet

Rechargelle Palvelujen käyttämisen yhteydessä luovutettuja henkilötietoja käsitellään Rechargen tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja luovuttaessasi hyväksyt Rechargen tietosuojaselosteen ja Ehdot. 

Tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivustossamme 

http://www.rechargeinfra.com/terms/ 

 

Reklamaatiot, kuluttajansuoja ja kiistojen ratkaiseminen

Kaikkiin Asiakkaan ja Rechargen välisiin ostosopimuksiin sovelletaan sen maan lakia, jossa Palvelua käytetään. 

Palveluntarjoajan sovelluksella tai RFID-tunnisteella tehtyihin maksuihin liittyvissä reklamaatio- ja virheasioissa Asiakkaan tulee kääntyä suoraan Palveluntarjoajan puoleen, ei Rechargen. 

Rechargeen kohdistuvat reklamaatiot tulee tehdä 60 päivän kuluessa reklamaation kohteena olevasta ostotapahtumasta. Asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen reklamaation sähköisesti seuraaviin osoitteisiin: 

Norja: kundeservice@rechargeinfra.com 

Ruotsi: kundservice@rechargeinfra.com 

Suomi: asiakaspalvelu@rechargeinfra.com 

Englanninkieliset reklamaatiot: support@rechargeinfra.com 

Vaihtoehtoisesti Asiakas voi soittaa asiakaspalveluumme. 

 

Asiakaspalvelu Suomessa: puh. +358 20 33 4455 (mpm/pvm) 

Asiakaspalvelu Ruotsissa: puh. +46 020 – 46 00 20 

Asiakaspalvelu Norjassa: puh. +47 69 14 14 10 

Reklamaatiosta tulee käydä selkeästi ilme, millaisesta virheestä on kyse. Mikäli reklamaatiota ei tehdä oikein, Asiakkaan oikeus saada virhe tutkituksi ja korjatuksi mitätöityy. Tämä ei koske tilanteita, joissa virheiden tutkiminen ja korjaaminen perustuu pakottavaan lainsäädäntöön. Kun Asiakas tekee reklamaation, Rechargen tulee tehdä tekninen selvitys. 

Virheellisiä veloituksia koskevat reklamaatiot käsittelee ja ratkaisee Recharge. Jos ja/tai kun reklamaatio todetaan perustelluksi, Rechargen tulee hyvittää summa asiakkaalle viipymättä. Jos reklamaatio hylätään, Rechargen tulee ilmoittaa Asiakkaalle reklamaation selvityksen tulos ja hylkäämisen syy. 

Asiakkaalla on oikeus toimittaa Asiakkaan ja Rechargen väliset kiistat kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai käyttää muita Palvelun käyttömaan lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. 

 

9. Ehtojen muuttaminen

Molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, että sähköajoneuvojen lataustoiminta kehittyy nopeasti. Rechargella on oikeus tehdä muutoksia näihin Ehtoihin mukauttaakseen Palvelua tai Ehtoja uusien tai muutettujen teknologioiden, laitteiden, standardien, lainsäädännön, käytäntöjen tai teknisten, tietosuojaan liittyvien, hallinnollisten, liiketoiminnallisten, operatiivisten tai muiden vastaavien käytäntöjen mukaisiksi. 

Asiakkaan tulee tarkistaa kulloinkin voimassa olevat Ehdot verkkosivustosta www.rechargeinfra.com.   

Asiakkaan ei pidä olettaa, että Palvelun edellisellä käyttökerralla voimassa olleet ehdot olisivat voimassa seuraavalla kerralla. Siksi suosittelemme lukemaan nämä Ehdot aina ennen Palvelun käyttämistä. 

Terms of Service and conditions

1. Introduction

Recharge AS, Recharge Sweden AB and Recharge Finland OY is currently operating in Norway, Sweden and Finland (hereinafter “Recharge”) and offers charging solutions, and services related to charging of electrical vehicles, as well as payment solutions and charging services (hereinafter “The Service”).

Third party-service provider (hereinafter “Service Provider”) is a legal entity that will provide services to the Customers when using RFID, mobile application or other service.

When using Recharge Service or equipment, the customer (hereinafter “The Customer”) will accept the content of these terms (“hereinafter “The Terms”).

The Terms and provisions apply for the use of the Service on chargers connected to the networks of Recharge, or at our partner sites. Please read the Terms carefully, and if you do not consent to these Terms you should not proceed further with our Service.

 

2. Use of Services

To receive and fully utilize the Services, the Customer shall authenticate themselves either to our Services using, RFID card, mobile application, or Recharge web payment solution

Recharge does not issue any RFID cards. To use RFID or mobile application the Customer needs to accept both the Privacy Policy of Recharge as well as Service Providers terms before accessing the Service. The Customer is responsible for knowing the valid terms and conditions of the Service Provider.

Our drop-in Services consist of a web payment solution. The Services provided by Recharge may vary depending on which country you are located in.

 

3. Price and payment

By accepting the Terms and conditions upon using the Service, the Customer accepts that Recharge will debit the charging fee, including applicable taxes and service charges. Our prices are available on our homepage:

https://rechargeinfra.com/no/priser/

https://rechargeinfra.com/sv/priser/

https://rechargeinfra.com/fi/hinnat/

The applicable price of the charging service is available at the Recharge web payment solutions, and/or at the Service Providers applications. The service price may also be Customer-specific, in which case it might differ from the basic price. The prices may vary.

The final charging fee, which is based on the time of charging and/or the amount charged and the predetermined price informed to the Customer before charging, will be calculated once the charging is completed and debited from the Customer.

Charging is completed either by the system according to the Customer’s instructions when charging is begun or extended, or by the Customer at any time.

Recharge Services can only be used with chargers at charging stations connected to the networks of Recharge or its partners. The chargers are made visible on Recharge’s website and fitted with Recharge markings.

To access Recharge Services, the following alternatives are available:

 

Drop in customer              

When charging is initiated by drop in card payment through Recharges web payment solutions, an amount of €50 will be reserved on the payment card for Finland, SEK 500 for Sweden, and NOK 500 for Norway. When the charging is finished, we release the reservation and charge the payment card for the session.

 

RFID / Mobil application 

Recharge does not offer any subscriptions or other recurring customer agreements. For charging via RFID or mobile application or other memberships the Customer need to sign up with a Service Provider.

A Service Provider may apply different registration requirements and processes which may also change over time.

 

4. Cancellation of Service

Cancellation of services is not possible for Recharge drop in customers when accepting these Terms and conditions.

To find out more about cancellation rights for services provided by a Service Provider, the Customer needs to contact the Service Provider directly.

 

5. Customers obligations

It is the Customer’s responsibility to ensure that charging begins and is completed correctly. To ensure that the charging has begun, the Customer shall refer to the information visible on the charger. The Customer is responsible for:

 • The Customer shall accept Recharge terms and conditions for payment before using the Service
 • The Customer shall accept terms and conditions from the Service Provider before using charging via RFID or mobile application
 • The Customer is responsible for any unauthorized use of the Service under their control
 • The Customer is responsible for having a valid phone subscription that will allow the Service
 • Ensuring that charging is properly initiated, and that procedures for charging is correctly followed either this is for RFID, Mobile application or web payment solutions as described at our application or station. Recharge is not responsible for loss, damage or other legal or economic consequences if the Customer does not follow the instruction correctly
 • Ensure that the registered payment card is valid, has sufficient balance and is not blocked. Recharge has the right to seek payment by separate invoice for Customer use if debiting is not possible

 

6. Liability for Recharge

Recharge is not responsible for legal or financial, direct or indirect consequences for the Customer is there is damages on vehicle/ equipment, loss or unavailability of the Service. This includes but not limited to:

 • the cell phone network or related functions are not working
 • the cell phone telephone operator has changed its telephone service so that payment via the Recharge service is no longer possible
 • The Service has been suspended for reasons which prove to be incorrect, but Recharge, at the time of suspension, had reason to believe that there were grounds for suspension
 • The Customer`s RFID card or the Customer’s mobile phone is lost or stolen and misused by another person
 • Recharge is not responsible for the Customer parking their vehicle in accordance with the law and regulations laid down by a partner company or municipality and is not responsible for fines for such violations.
 • Recharge is not responsible for damage or loss caused by a legal provision, official action, war, epidemic, sabotage, failure or delay in delivery, telephone connections or other traffic and communications connections and transportation, strike, boycott, or other similar circumstances beyond the control of Recharge. The provisions regarding strike, boycott, and blockade also apply if Recharge is the subject of the said actions.
 • Any damage or loss that occurs in other circumstances will not be reimbursed by Recharge is not responsible in relation to the Customer for indirect damage, such as loss of income or damage to the relationship between the Customer and third parties, except if the loss is caused by negligence, gross negligence or willfulness on the part of Recharge , and never in excess of what the Customer is entitled to under mandatory legislation.

 

7. Privacy and cookies

Any personal information that is provided to us when using our Services will be used in accordance with Recharge Privacy Policy By using our application, you agree to Recharge Privacy Policy and Recharge Terms of Service.

The Privacy policy can be read more about in detail by visiting our homepage.

 

8. Complaint, Consumer Purchase Act, and disputes

All purchase agreements made between you and Recharge are governed by the law stated in the country where the Services were rendered.

If a Customer wishes to submit a complaint for payment or other faults regarding third-party service provider for APP/RFID, the Customer shall notify the Service Provider directly and not Recharge.

Any complaints against Recharge must be sent within 60 days of the date of the purchase transaction in question.

The Customer may deliver a complaint either on a free-format form electronically to

Norway: kundeservice@rechargeinfra.com

Sweden: kundservice@rechargeinfra.com

Finland: asiakaspalvelu@rechargeinfra.com

English: support@rechargeinfra.com

or by telephone to our customer service:

Customer service in Finland: tel. +358 20 33 4455 (mobile tel/local network charge)

Customer service in Sweden: tel. +46 020 – 46 00 20

Customer service in Norway:  tel. +47 69 14 14 10

The complaint shall clearly indicate the type of error. If this is not done correctly, the Customer will lose their right to error investigation and correction, apart from exceptions due to mandatory legislation. When a Customer submits a complaint, Recharge shall carry out a technical investigation.

Complaints regarding incorrect charging costs are processed and determined by Recharge. If and/or when a complaint is accepted, Recharge shall compensate the Customer for the amount without delay. If the complaint is rejected, Recharge shall inform the Customer of the result of the investigation of the complaint and the reason for the rejection.

The Customer has the right to take any disputes arising between the Customer and Recharge to be settled by the Consumer Disputes board or District court or to use any other rights granted by the law submitted to the country where the Service is provided.

 

9. Change of terms

Both parties are aware that the electric vehicle charging sector is rapidly developing. Recharge, therefore, reserves the right to modify these terms and conditions in order to adapt the operation of the Recharge service or the terms and conditions to new or modified technologies, devices, standards, legislation, policies, or to appropriate technical, information security, administrative, business, operations, or other relevant procedures.

The Customer shall be informed of such changes on the website www.rechargeinfra.com.

Do not assume that the terms are applicable on a previous occasion once you have rendered a Service from us will still apply at the next event. We, therefore, recommend that you always read these Terms before a new order to make sure you accept them.