Recharge bygger världens första trådlösa snabbladdningsstationer för eltaxibilar i Oslo.

Om du har varit på Olav Vs gate i Oslo kanske du har lagt märke till två blå fält i gatan vid taxistationen. Här testas nämligen Norges första trådlösa laddstation för elbilar, som inledningsvis är avsedd för eltaxibilar av typen Jaguar I-Pace. Enligt planerna ska trådlösa snabbladdstationer även byggas vid Skøyen station, i stadsdelen Stovner och vid Oslos centralstation.

Först i världen med trådlös laddning av taxibilar

Norge ligger långt fram

Projektet, som är det första av sitt slag i världen, är ett samarbete mellan Recharge, Oslo kommun, Jaguar Land Rover och det amerikanska teknikföretaget Momentum Dynamics. Oslo kommun har beslutat att alla taxibilar i staden ska vara utsläppsfria senast 2024.

–  Som vanligt är det Norge som visar vägen inom utvecklingen av elbilismen. Den här tekniken kan vara lösningen på hur taxibranschen skulle kunna elektrifieras, såväl i Norge som i andra länder, och därmed innebära stora minskningar av klimat- och miljöutsläppen, säger Morgan Lind, Chief Operating Officer hos Recharge och ansvarig för driften och utbyggnaden av Recharges publika laddnätverk i Norden.

Taxibilarna laddas automatiskt

Projektet innebär att Recharge installerar induktionsbaserade trådlösa laddstationer i marken på olika taxiplatser i Oslo. Taxibilarna är utrustade med en laddplatta på undersidan av bilen och när de parkerar på laddplatsen snabbladdas bilen automatiskt med upp till 75 kilowatts effekt, vilket är en högre effekt än vad många av dagens snabbladdstationer presterar.

– Laddningen startar automatiskt och föraren behöver inte gå ut ur bilen. Allt är integrerat med batterihanteringssystemet och kommunikationsenheten i Jaguar I-Pace. Bilen ”uppfattar” laddningen som en traditionell snabbladdning med CCS2-kontakten, förklarar Lind.

Extra säkerhet

Laddningen fungerar utmärkt i alla väder – varken regn, is eller snö utgör något hinder. Systemet har också en säkerhetsfunktion som automatiskt stänger av laddningen om ett metallföremål eller en levande varelse, till exempel en fågel eller en katt, befinner sig mellan de två laddplattorna.

Behov av enklare laddningsmöjligheter

Recharge har under flera år installerat vanliga snabbladdare för eltaxibilar i samarbete med Oslo kommun. Det har dock visat sig att laddprocessen – att köra till en laddningsstation, ansluta laddningskabeln och vänta på att laddningen ska bli klar – har varit ett hinder för att få taxiförare att gå över till att köra elbil.

– Förarna tyckte helt enkelt att laddningsmetoden var för tidskrävande och opraktisk. Det ville vi ändra på. Nu snabbladdas bilarna trådlöst medan de väntar på nya kunder, säger han.

Trådlös laddning kan även vara intressant för andra branscher

Lind är dock inte säker på att trådlös laddning är framtiden även för hemmaladdning. Han påpekar att utrustningen är dyr och att en laddplatta måste monteras på undersidan av bilen. Det finns utrustning att köpa för trådlös laddning upp till 11 kW hemma, men intresset hos biltillverkarna och bilisterna har hittills varit svalt. Han menar att det finns en gräns för hur mycket kunderna är villiga att betala för att slippa det relativt snabba och enkla jobbet med att ansluta laddkabeln hemma.

Däremot tror han att tekniken kan komma till nytta i andra branscher.

– Trådlös laddning kan till exempel användas på busshållplatser så att elektriska bussar kan ladda vid varje stopp. På så sätt skulle man kunna använda mindre batterier i bussarna och slippa använda pantograf-laddare, som är stora och förfular stadsbilden. Varutransporter till fasta leveransställen är också ett spännande användningsområde för den här tekniken, säger han.

Recharge har ett stort fokus på innovation, framför allt ny teknik som kan förbättra upplevelsen för användarna.

– Recharge vill gå i spetsen för den gröna omställningen. Det gäller inte bara koldioxid och teknik, utan även användarupplevelsen och att bygga laddinfrastruktur som utnyttjar elnätet på bästa möjliga och ansvarsfulla sätt, avslutar Morgan Lind.